Hoorn bespreekt voorrangspositie huisvesting vergunninghouders

Reactie(s)

HOORN – Op dinsdag 28 maart bespreekt de raadscommissie de vraag hoe de huisvesting van vergunninghouders in Hoorn het beste geregeld kan worden. Het college heeft hiervoor vier scenario’s uitgewerkt en legt

Eind 2016 besloot de Eerste Kamer om de wettelijke voorrang voor vergunninghouders, vluchtelingen met een verblijfstatus, op sociale huurwoningen te laten vervallen. Dit betekent dat de gemeente zelf mag bepalen of zij vergunninghouders voorrang geeft. Maar ook als de gemeente geen voorrang geeft, blijft de gemeente verplicht om voldoende vergunninghouders te huisvesten.

Op dinsdag 28 maart gaat het college met de raadscommissie in gesprek over de voorrangspositie. Ook is het college benieuwd of, en zo ja, welke aanvullende maatregelen de raad nodig vindt. Het college legt vier mogelijke scenario’s aan de raadscommissie voor.

Scenario’s

Het eerste scenario is om de huidige situatie voort te zetten. Dit betekent dat vergunninghouders voorrang houden op een sociale huurwoning. In de praktijk zijn dat meestal woningen in de Kersenboogerd en de Grote Waal. Het tweede scenario is gelijk aan het eerste, met de toevoeging dat de gemeente met woningcorporatie Intermaris afspraken maakt over de spreiding van vergunninghouders over de stad. Een derde mogelijkheid is om een grotere huisvestingsvoorziening voor vergunninghouders en andere bewoners die snel een woning nodig hebben te bouwen. En het vierde scenario gaat uit van versnelling van sociale woningbouw.

Keuze aan de raad

Het college heeft deze vier scenario’s onderzocht en voor- en nadelen geïnventariseerd. Het is nu aan de algemene raadscommissie om een voorkeursrichting uit te spreken. Na de inzichten uit de raadscommissie is keuze uiteindelijke aan de raad.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post