Ideeën voor vitale dorpen naar gemeenteraad Drechterland

Reactie(s)

HOOGKARSPEL – Het project Vitale dorpen van de gemeente Drechterland heeft 6 mooie dorpsplannen opgeleverd die gemaakt zijn voor en door inwoners. De gemeenteraad besluit op 27 maart over het vervolg van dit bijzondere burgerparticipatieproject.

In september 2015 is de gemeente gestart met het project Vitale Dorpen. Doel van het project was om voor alle dorpen van Drechterland een dorpsplan op te stellen, waarin de toekomst van elk dorp centraal staat. De dorpsplannen zijn gemaakt voor en door de inwoners met ondersteuning van een gespecialiseerd bureau.

Dorpsteams

Voor elk dorp is een dorpsteam samengesteld dat bestaat uit een aantal inwoners. Zij hebben met zoveel mogelijk inwoners uit hun dorp ideeën geformuleerd. De afspraken over de uitvoering van die ideeën, zogenaamde allianties, zijn opgenomen in het dorpsplan.

Rondetafelgesprek 6 maart: debat met dorpsteams

Voordat de gemeenteraad het besluit neemt over het vervolg van Vitale dorpen, vindt op 6 maart een Bijzonder Rondetafelgesprek met raadsleden plaats. ‘Bijzonder’ omdat op deze bijeenkomst alleen het raadsvoorstel Vitale dorpen op de agenda staat. En anders dan bij een normaal Rondetafelgesprek wordt de gemeenteraad ook uitgedaagd in debat te gaan over het voorstel.

Alle dorpsteams zullen in het kort vertellen hoe zij het proces hebben ervaren en zullen ook kort de resultaten benoemen. Daarna kunnen raadsleden vragen stellen en een mening vorming over het raadsvoorstel. Aan het eind van het Rondetafelgesprek geven de raadsleden aan of het voorstel wordt meegenomen naar de raadsvergadering op 27 maart. Tijdens die vergadering neemt de gemeenteraad het uiteindelijke besluit over het vervolgtraject van Vitale Dorpen.

Grote waardering voor inwoners

Wethouder Dirk te Grotenhuis is trots op het project en wat er al is bereikt: “Vitale dorpen is een prachtig voorbeeld van anders besturen en een uitdaging om kennis en kunde te delen tussen inwoners en gemeente. Ik heb grote waardering voor de vele inwoners die betrokken zijn bij Vitale dorpen. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat er 48 allianties zijn gesloten.”

Aanpak Vitale dorpen

In de aanpak van Vitale dorpen staat het dorpsteam centraal. Het dorpsteam verkent eerst het wonen, werken en leven in het dorp. Vervolgens gaan het dorpsteam en een jury met ondersteuning van een team ambtenaren op zoek naar de uitdagingen voor het dorp. Op 2 bewonersavonden per dorp hebben inwoners ideeën en wensen besproken waarbij het vitaal maken of houden van hun dorp centraal stond. Dus, hoe kunnen we zorgen dat het nu en over 10 jaar prettig is om in de Drechterlandse dorpen te wonen en te leven. De opbrengst bestaat uit de 6 dorpsplannen.

Allianties: gezamenlijke afspraken

De kern van de aanpak Vitale dorpen is het sluiten van allianties vanuit de eigen kracht van de inwoners. Deze allianties zijn de afspraken van inwoners om samen met de uitvoering van de gekozen ideeën en wensen aan de slag te gaan. De afspraken zijn het resultaat van de 2e bewonersavond: een zogenaamde marktavond van vraag en aanbod. Inwoners gaven aan voor welke acties zij zich gaan inzetten. De gemeente zal hen als dat nodig is ondersteunen.

Een greep uit de 48 allianties:

  • het realiseren van een wandel- / fietspad op de plek van een historisch wandelroute als verbinding tussen een aantal dorpen
  • het opzetten van een multifunctionele accommodatie voor verschillende dorpsfuncties en verenigingen.
  • het realiseren van woningen voor ouderen en jongeren
  • het veilig maken van gevaarlijke verkeerssituaties
  • het organiseren van een dorpsdiner, een garageverkoop voor het hele dorp, een concert voor jong talent
  • het opzetten van een zorgsteunpunt
  • het realiseren van speelvoorzieningen en een pannaveld voor de jeugd.
  • nieuwe bewoners verwelkomen met een wandeling door het dorp

8 vitale dorpen

Drechterland is gestart met Oosterblokker en Westwoud. De aanpak van het project Vitale dorpen in deze 2 dorpen diende als pilot voor het verder uitrollen van het traject in de andere dorpen. Vervolgens is eenzelfde alliantieaanpak gevolgd voor de dorpen Schellinkhout, Oosterleek/Wijdenes, Venhuizen/Hem en Hoogkarspel.

 

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post