‘Met spoed moeten 1600 iepen gekapt worden langs Markerwaardweg N240’

Reactie(s)

ZWAAGDIJK-OOST – “Wij zijn genoodzaakt een groot deel van de bomen aan weerszijden van de Markerwaardweg tussen de N23 en Zwaagdijk-Oost (N239) weg te halen”, meldt de provincie Noord Holland. Het gaat om ongeveer 1.600 iepen, die onvoldoende stevig zijn geworteld.

De reden voor de ze snelle boomkap is vanwege het grote risico dat de provincie inschat dat deze bomen omvallen. “Om de verkeersveiligheid te borgen, moeten deze iepen zo snel mogelijk worden gekapt.” De provincie start direct met plannen voor herbeplanting.

Onvoldoende gewortelde bomen

Al sinds 2013 vallen er langs de Markerwaardweg meer bomen om dan gebruikelijk is. Onderzoeken wijzen uit dat ongeveer 1.600 van de in totaal 2.500 iepen langs de Markerwaardweg onvoldoende stevig geworteld zijn en niet goed in de bodem zijn verankerd. Ze kunnen daardoor gemakkelijk omvallen en op de weg terecht komen. Het gaat hier vooral om de iepensoort ‘Ulmus Lobel’.

Kapwerkzaamheden

Om de veiligheid voor weggebruikers op de Markerwaardweg te waarborgen, worden de onvoldoende gewortelde bomen zo snel mogelijk weggehaald. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 1 mei tot en met vrijdag 12 mei 2017, dagelijks van 08.00 tot 16.00 uur. Op twee locaties tegelijk wordt gewerkt met een rijdende afzetting om hinder zoveel mogelijk te beperken.

Kap ondanks broedseizoen

Het weghalen van de bomen vindt plaats tijdens het broedseizoen. Vanwege het veiligheidsrisico is de ontheffing versneld verstrekt. De provincie geeft aan alles in het werk te stellen om flora en fauna minimaal te verstoren. “Zowel tijdens de voorbereidingen als de bomenkap zorgen wij voor continue ecologische begeleiding door een onafhankelijk adviesbureau. Bij bomen waarin een nest wordt aangetroffen, wordt zo mogelijk gewacht met de kap.”

Oorzaak in kweekmethode

De oorzaak van de onvoldoende gewortelde bomen blijkt vooral terug te voeren op de kweekmethode van deze iepensoort. Bij het kweken van bomen is het gebruikelijk een stekje met de gewenste boomeigenschappen te bevestigen (‘enten’) op een onderstam van een andere soort, die voor een goede wortelkluit zorgt. Die goede wortelkluit ontstaat alleen als ent en onderstam stevig met elkaar vergroeien. Soms blijkt pas na vele jaren dat de ent en de onderstam niet voldoende verenigbaar waren. Dat is het geval bij de circa 1.600 iepen, die door de slechte vergroeiing een onvoldoende ontwikkeld wortelstelsel in de bodem hebben.

Herbeplanting

Herbeplanting vindt plaats om het landschapsbeeld in stand te houden. De provincie start de voorbereidingen hiervoor zo snel mogelijk op, zodat nieuwe beplanting op zo kort mogelijke termijn kan worden aangebracht (vanaf 2018).

 

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post