Wethouder Judith de Jong legt functie per direct neer

Reactie(s)

HOORN – PvdA Wethouder Judith de Jong heeft zondag bekendgemaakt om per direct haar functie als wethouder van Hoorn neer te leggen. Ook een deel van het afdelingsbestuur van PvdA vertrekt.

Aanleiding hiervoor is dat de fractie van de PvdA-Hoorn het vertrouwen in wethouder Judith de Jong op heeft gezegt.  Volgens de partij is de samenwerking en communicatie met de fractie de oorzaak van deze vertrouwensbreuk. Hierdoor zou de relatie tussen de wethouder en de fractie zwaar onder druk komen te staan.

‘Situatie onhoudbaar’

“De afgelopen jaren is er veel bereikt mede door de wethouder en fractie van de PvdA”, aldus Jeroen van der Veer, fractievoorzitter PvdA in een reactie. “In elke werkrelatie zie je af en toe spanning ontstaan over hoe zaken gaan. De situatie werd echter onhoudbaar, toen fractie en wethouder tegenover elkaar kwamen te staan. De door de fractie aangedragen oplossingen zijn afgewezen.”

Het afdelingsbestuur heeft daarna in overleg met de eigen fractie en de wethouder gezamenlijk gezocht naar een oplossing. “Het is de taak van het afdelingsbestuur om partijen weer bij elkaar te brengen”, aldus Arnica Gortzak, afdelingsvoorzitter PvdA-Hoorn. Het PvdA bestuur geeft aan deze gang van zaken te betreuren. “In dit geval was de opeenstapeling te groot”.

intentie is om onderdeel te blijven van de coalitie

Vervolg

Zondag is het college geïnformeerd over de vertrouwensbreuk. “De andere fracties in de gemeenteraad worden hier eveneens over geïnformeerd. De intentie van de huidige fractie van de PvdA is om onderdeel te blijven van de coalitie. De mogelijkheden hiervoor worden op korte termijn met de coalitie onderzocht.’, aldus Jeroen van der Veer.

Verklaring wethouder De Jong

Vandaag heb ik besloten om per direct mijn functie als wethouder in de gemeente Hoorn neer te leggen. Aanleiding hiervoor is dat de fractie van de PvdA heeft uitgesproken geen vertrouwen meer in mij te hebben. Deze boodschap heeft mij overvallen en raakt mij zeer. De fractie heeft het afgelopen jaar nooit het gesprek gezocht over onze samenwerking of een signaal afgegeven over de vertrouwensvraag. Ik heb niet het gevoel dat ik mijn fractie onvoldoende heb meegenomen in mijn werk. De door de fractie aangedragen voorwaarde voor samenwerking hield in dat ik de garantie zou geven geen wethouderskandidaat te zijn in de volgende bestuursperiode. Door het bestuur van de PvdA en mijzelf is aangegeven dat dit niet aan de zittende fractie is om te bepalen. Dit is aan de leden van onze partij en de nieuwe fractie in de komende bestuursperiode. Een aanbod voor verdere bemiddeling werd door de fractie afgewezen.

Bovenstaande maakt dat ik met heel veel pijn in mijn hart mijn portefeuilles (Financiën, sociale zaken, kunst en cultuur en erfgoed en monumenten) neerleg. Ik kijk terug op een hele mooie periode in mijn leven, waarin ik dienstbaar heb mogen zijn aan de inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Ik ben onder de indruk van de vriendelijkheid, de passie en de betrokkenheid die ik in mijn werk ben tegengekomen. Samen is er veel bereikt, zoals een veel ruimhartiger armoedebeleid, een sterke verbetering van de ondersteuning voor mensen met schulden en de aandacht voor erfgoed en monumenten. Bovendien is Hoorn deze bestuursperiode voor het eerst sinds lange tijd weer uit de rode cijfers. Ik wil mijn grote dank uitspreken aan iedereen die mij heeft geholpen om mijn werk mogelijk te maken. Het ga jullie goed.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post