Zeven Koninklijke onderscheidingen in Drechterland

Reactie(s)

DRECHTERLAND – Dit jaar zijn er maar liefst zeven Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Drechterland. Burgemeester Pijl heeft op woensdag 26 april in de Roode Leeuw in Venhuizen mevrouw Krijtenberg, de heer De Vries, de heer Roet en de echtparen Tames en Roet onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Allen kwalificeren ze zich als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’

Mevrouw Margaretha Krijtenberg-Kamerman (Marga)

Mevrouw Krijtenberg is een bekend gezicht in de zwemwereld. Zo was ze in 1978 al betrokken bij Zwemvereniging De Bron, voorheen Zwepho. Ze verricht hand- en spandiensten voor de vereniging; zo ‘speakert’ ze tijdens wedstrijden en houdt regelmatig toezicht op het zwembad. Sinds 2004 is ze bedrijfsleidster van stichting zwembad ’t Hemmerven. Verder is mevrouw Krijtenberg actief vrijwilligster bij de Protestantse gemeente Zuiderkogge en is ze al jarenlang een gewaardeerd lid van de EHBO-vereniging Venhuizen/Hem waar ze lange tijd kader was. Een andere maatschappelijke bezigheid van mevrouw Krijtenberg is het bezoeken en ondersteunen van een Syrisch vluchtelingengezin in haar buurt. Ze voert gesprekken en helpt ze met de Nederlandse taal en gewoonten. Mede door haar inzet hebben de gezinsleden leren fietsen en zitten twee kinderen op zwemles.

De heer Tijmen IJge de Vries (Pim)

Sinds 1980 maakt de heer De Vries deel uit van de zogenaamde reserve rijkspolitie in de gemeente Stede Broec. Hij werd aangesteld als reserve wachtmeester der rijkspolitie. Later werd de heer De Vries opperwachtmeester der rijkspolitie. Na samenvoeging van rijks-en gemeentepolitie werd hij aangesteld als brigadier en werd hij de rechterhand van de beroepscoördinator.

De heer De Vries is een toegewijd en gedreven politieman en zet zich maximaal in: zo surveilleert hij in de politieboot, coördineert alcoholcontroles voor de gehele groep vrijwillige politie en begeleidt en coacht de laatste jaren nu ook de studenten van de vrijwillige politie.

De heer Anthonius Nicolaas Roet (Antoon)

Vanaf het moment van oprichting van de werkgroep Veteranen Drechterland in 2007 tot het 2016 is de heer Antoon Roet voorzitter geweest van deze werkgroep. Sinds een paar jaar geeft de heer Roet ook lezingen, in dorpshuizen, op scholen of bij verenigingen. Daar vertelt hij over zijn eigen dienststijd in Nieuw Guinea zo rond 1960. De heer Roet weet hier iedereen, maar vooral de kinderen van de basisscholen mee te boeien. Hij laat ze graag deelgenoot zijn van de intensieve periode bij de mariniers. Verder brengt de heer Roet voor de Bosmanstaete maaltijden rond voor Tafeltjes Dekje en is hij chauffeur op de buurtbus en oudere mensen in het dorp. Ook is de heer Roet nog bestuurslid geweest van brandwaarborgmaatschappij ‘De Eendracht’, sportvereniging De Valken en biljartvereniging Drechterland. 

De heer Anthonius Jacobus Bernardus Tames (Ton)

De heer Ton Tames is in 1980 in het bestuur gekomen van de Parochiële Caritatieve Instelling (P.C.I.). Al heel snel nadat de heer Tames in het bestuur kwam is hij tot penningmeester benoemd. Dit doet hij inmiddels al 30 jaar. Ondanks dat de zittingstermijn al vele jaren is verlopen en geen opvolging is te vinden is de heer Tames nog steeds actief voor de P.C.I. en alle activiteiten die daar bij horen. Daarnaast zet de heer Tames zich samen met zijn vrouw Truus Tames, volop in voor cultureel centrum De Triangel. Zijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het helpen bij de opbouw van de exposities, repareren van materiaal en verlichting en het gereed maken van de kerk voor succesvol uitvoeren van Triangel activiteiten. Thuis repareert de heer Tames ook spullen voor de Triangel. Verder is hij ook nagenoeg bij alle voorbereidingen en openingen van de exposities aanwezig. 

Mevrouw Geertruida Johanna Maria Tames-Rood (Truus)

Mevrouw Tames is al jaren actief als vrijwilligster voor de Bosmanstaete in Venhuizen. Ze is minimaal een dag per week op de dagbesteding te vinden. Daarnaast helpt ze tijdens muziek-/toneelavonden en is ze jarenlang bezoekvrijwilligster geweest. Ze kwam dan individueel bij de cliënten op de kamer voor een praatje, een spelletje of een wandeling. Sinds 2007 is mevrouw Tames vrijwilligster bij cultureel centrum de Triangel in Venhuizen. Zij draagt ideeën aan voor de activiteiten van de Triangel. Ze wordt gewaardeerd om haar frisse ideeën op het gebied van muziek en haar nuchtere Westfriese kijk op zaken. Mevrouw Tames is altijd trouw aanwezig als gastvrouw bij concerten en exposities. Ze doet dit vrijwilligerswerk met heel veel plezier samen met haar man, Ton Tames. 

De heer Theodorus Simon Petrus Roet (Theo)

De heer Roet is sinds de oprichting van de historische vereniging ‘Suyder Cogge’ (1992) lid en heeft zich vanaf die tijd actief ingezet voor de vereniging. Sinds 2001 is hij penningmeester. Daarnaast is hij, samen met zijn vrouw Trudy Roet, actief in de werkgroep ‘beheer’ (waar onder andere oude foto’s uit de dorpen worden gedigitaliseerd en gearchiveerd), lid van het dagelijks bestuur en lid van de redactiecommissie. De heer Roet zet zich in voor de Parochieveilingen van de Sint Lucas Parochie Venhuizen / Wijdenes. Zowel organisatorisch als ook in praktische uitvoering wordt zijn inzet bijzonder gewaardeerd. Verder is de heer Roet al jarenlang penningmeester van de biljartvereniging Drechterland en is hij vrijwilliger bij de Driebanflora in Venhuizen. 

Mevrouw Geertruida Alida Margretha Roet-Boon (Trudy)

Mevrouw Roet is al meer dan 50 jaar lid van de EHBO vereniging Venhuizen/Hem en heeft hier in 2015 een medaille voor gekregen. Mevrouw Roet is een zeer gewaardeerd lid en altijd actief binnen de EHBO vereniging. Mevrouw Roet is, evenals haar echtgenoot Theo Roet, al ruim 20 jaar actief binnen de werkgroep ‘beheer’ van de historische vereniging ‘Suyder Cogge’.  Elke dinsdagmiddag is ze in het Koggehuis, het bezoek adres van de vereniging, aanwezig en werkzaam met het inbrengen van o.a. krantenartikelen die in het archief worden opgeslagen. Daarnaast zorgt mevrouw Roet ervoor dat het Koggehuis wordt schoongehouden en dat de voorraad koffie, thee en koek voor de vergaderingen aanwezig is. Verder is mevrouw Roet sinds 2003 vrijwilliger voor de Zonnebloem en is helpt ze mee tijdens de Driebanflora in Venhuizen.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post