Westfriese gemeenten: ‘Informatievoorziening vliegroutes ministerie onvolledig’

Reactie(s)

REGIO – De regio Westfriesland kan niet instemmen met de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport. Dat lieten de zeven Westfriese gemeenten in een brief de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu weten. Volgens de gemeenten is de informatievoorziening van het ministerie over de impact van de plannen op de regio onvoldoende. Hierdoor wordt de regio niet in staat gesteld om een inhoudelijke reactie op de plannen te geven.

‘onaangenaam verrast’

In een brief aan de staatssecretaris zegt de regio Westfriesland in september onaangenaam verrast te zijn door berichten in de media over de nieuwe vliegroutes over Westfriesland. Geen van de Westfriese gemeenten werd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu actief geïnformeerd over de nieuwe vliegroutes. Bovendien werd de vliegroute over Westfriesland tijdens de lopende internetconsultatie zonder enig bericht verplaatst naar een noordelijker route.

‘Informatievoorziening onvoldoende’

Ondanks herhaaldelijke verzoeken heeft het ministerie Westfriesland volgens de gemeenten nog steeds niet goed geïnformeerd over de impact van de vliegroutes. Informatieverzoeken worden niet of slechts beperkt beantwoord. En de antwoorden bevatten schattingen en onduidelijke prognoses, die regelmatig van elkaar verschillen, afhankelijk van de afzender. ‘Dat leidt tot meer vragen en schept geen vertrouwen,’ aldus wethouder Samir Bashara (gemeente Hoorn) namens de Westfriese gemeenten.

In de brief aan het ministerie staan diverse vragen waarop men een antwoord wenst.

– Waarom heeft u ons niet eerder geïnformeerd en hoe gaat u onze regio bij het vervolg betrekken?
– Hoe loopt de nieuwe vliegroute over Westfriesland nu exact?
– Hoeveel vliegtuigen gaan er over onze regio vliegen vanaf Lelystad Airport in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023?
– Wat zijn de vlieghoogtes over ons gebied? Heeft u een duidelijke overzichtskaart waaruit de vlieghoogtes blijken?
– U schrijft dat de vliegleiding een voorkeur heeft voor de route boven Den Oever, maar dat deze 120 dagen per jaar niet open is vanwege militair gebruik. Wat betekent dit voor de vluchten over onze regio?
– In de factsheet geluid heeft u enkele voorbeelden opgenomen, maar niet voor onze regio/provincie. Wat is de geluidsimpact op verschillende meetpunten binnen onze regio?
– Er wordt zorg uitgesproken over nachtvluchten? Wat zijn de vliegtijden?
– Waarom is Westfriesland niet meegenomen in de MER?
– Uw ministerie schrijft dat de vliegleiding ernaar streeft dat de vliegtuigen vanaf Lelystad Airport boven de Schipholvliegtuigen vliegen. Wat betekent dit voor de vlieghoogtes boven Westfriesland?
– De toename van het aantal vluchten op Lelystad heeft invloed op de verkeersbewegingen richting het vliegveld. Wat zijn de gevolgen voor het autoverkeer op de A7, de N23/provinciale weg en/of de Houtribdijk?

Verzoek om regio snel te informeren

Door het ontbreken van de juiste en volledige informatie kan de regio Westfriesland geen inhoudelijke reactie geven op de plannen van het ministerie. Hierdoor zijn de gemeenten genoodzaakt om de zienswijzeprocedure te gebruiken om te reageren op het proces en om antwoorden te krijgen. .

Wethouder Bashara: ‘De bestuurders en 210.000 inwoners van Westfriesland het recht om te weten de vliegroutes voor ons betekenen. Wij roepen de staatssecretaris op om onze regio nu snel en volledig te informeren. En wij verwachten dat het ministerie dat in het vervolg ook blijft doen.’

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post