Column Sjaak Grosthuizen: Fallopiadreiging

Reactie(s)

12 augustus 2017 – Column Sjaak Grosthuizen: Fallopiadreiging

Menig bioloog, filosoof, oud-politicus, futuroloog en columnist heeft waarschuwingen doen uitgaan over de natuur. Meestal over de teloorgang van alles wat groeit en bloeit; soms over de gevaren die de natuur voor ons, heersers van de schepping in petto kan hebben. Wij – overtuigd van onze superieure intelligentie wanneer je die vergelijkt met andere schepselen – kunnen ons bijna niet voorstellen dat wij ooit bakzeil zouden halen in de strijd met de natuur. Wij voelen ons onoverwinnelijk, zoals Kim Jung-un of Donald Trump tegenover elkaar.

En toch, en toch! In één van mijn allereerste columns voor de lokale omroep repte ik al van het gevaar van de grote waternavel. De plant die in 1999 bezig was via sloot en plas de zaak naar de ecologische ratsmodee te helpen. En moesten wij niet onlangs nog lezen over fonteinkruid in het Hoornse Hop, dat de toeristische toekomst van Hoorn langzaam maar onafwendbaar om zeep dreigde te brengen? De Hoornse schepenen traden voortvarend op en lijken onheil uit die woekerende hoek af te wenden, zodat we weer rustig kunnen slapen.

Mensen, laat je nimmer het idee aanpraten dat we veilig zijn.

Dat meende ik althans te kunnen doen. In slaap gesust door, wat nu blijkt, onterechte veronderstelling dat ons wakkere stadsbestuur op elk moment van de dag alert is op plantonaardige aanvallen. Mensen, laat je nimmer het idee aanpraten dat we veilig zijn. Deze week nog werden we opgeschrikt door weer een nieuwe, niet te licht te nemen bedreiging. De Japanse duizendknoop rukt op. Het is deze plant die op dit moment al lange tijd listig bezig is de Hoornse kademuren te ondermijnen. De Japanse duizendknoop dient te worden vernietigd, radicaal uit onze Hoornse samenleving te worden geweerd. Ik ben doorgaans niet xenofobisch aangelegd. Met veel niet-Nederlandse vertegenwoordigers van andere culturen onderhoud ik hartelijke contacten, maar niet met de Japanse duizendknoop.

Het is gelukkig de immer wakkere en waakzame Roger Tonnaer, die ons en vooral de Hoornse vroede vaderen wijst op de bittere noodzaak het naderende onheil dat deze onbelemmerd voortwoekerende plant veroorzaakt, grondig en zonder mededogen aan te pakken. Fallopia is de naam waaronder dit groene monster werkzaam is. Zeer moeilijk uit te roeien, want zelfs uit kleine restantjes van weggesnoeide planten kan weer een nieuwe gebladerde Japanner tevoorschijn komen.

Roger Tonnaer hoorde van de Amersfoortse strijd tegen deze vijand. Tot nu toe kostte dat daar een half miljoen. Enschede is ook ten slachtoffer gevallen aan dit kruid. Zou hun burgemeester een duizendknoopblaadje onder zijn schoen hebben meegenomen toen hij Hoorn verliet? Hoe het ook zij: de strijd om ons voortbestaan, om het voortbestaan van het ecosysteem en al het historische goed dat Hoorn aantrekkelijk maakt, dient onverwijld te worden opgepakt. Ik weet bijna zeker, hoewel ik dat nog niet door Roger heb horen noemen, dat heel Westfriesland ten prooi dreigt te vallen aan dit welig tierende verderf.

Hoorn heeft de boel laten versloffen, meent Roger. Beheerst, maar inwendig kokend gooit hij dit verwijt aan het college op tafel. Al jaren weet de gemeente van dit feit, maar al die tijd is er niets aan gedaan. Ook dit bericht schokt mij. Al jaren weet het college van het gevaar en al die tijd doet men of er niets aan de hand is. Ik wil niet zo ver gaan door te veronderstellen dat in tijden van droogte ook deze plant van gemeentewege water is verstrekt.

Tot nu dan. Hij kon het niet meer voor zich houden.

Jarenlang ook heeft Roger deze wetenschap voor zich weten te houden en de bestuurders de kans gegeven deze situatie uit eigen beweging voortvarend aan te pakken. Jarenlang beet hij op zijn tong en wist hij zich te beheersen. Tot nu dan. Hij kon het niet meer voor zich houden. Zijn hele recestijd werd verpest door de wetenschap dat het de laatste tijd zulk groeizaam weer was. Bij elk mild regenbuitje moet hij zich verbitterd afvragen hoeveel centimeter de wortels van de fallopia zich weer dieper in de historische grond boorden.

Het college zal zijn vragen om in actie te komen binnenkort beantwoorden. Dit is een ten hemel schreiende mededeling. Weest niet verbaasd, wanneer je vanaf nu Roger bezig zal zien openbaar groen uit de grond te rukken en in meegebrachte plastic  vuilniszakken te proppen. Ga er dan niet hoofdschuddend plaatjes of filmpjes van schieten voor je Facebookpagina, maar schiet hem te hulp. Roger, je hebt mijn nummer, ik kom je helpen de stad en haar toekomst te redden!

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post