Column Sjaak Grosthuizen: Simon de zetelrover

Reactie(s)

26 augustus 2017 – Column Sjaak Grosthuizen: Simon de zetelrover

Die Simon toch! Simon Broersma heeft zetelroof gepleegd! De ruim 20 jaar die hij voor de PvdA in Hoorn en omstreken lofwaardig actief was, waren voor hem niet voldoende reden om zijn zetel aan de fractie te laten en zichzelf met eventuele verwijten naar de partij terug te trekken. Hij is het niet eens met het landelijke beleid en daarom kiest hij voor een andere lokale partij. Simon stapte over naar fractie Tonnaer, die geleid wordt door een oud-partijgenoot. Mij ontging in eerste instantie volledig de logica achter deze stap. Ik meen Simon een beetje te kennen als iemand die bij zijn volle verstand is. Daarom zoek ik naar de echte motivatie achter deze opmerkelijke stap.

Is het zo, dat het landelijke PvdA-beleid heeft geresulteerd in oekazes naar de partijgenoten in de gemeenten vanuit het hoofdkwartier aan de Haarlemmerweg, waardoor Simon zich gemangeld voelde tussen Haags en Hoorns belang? Is de PvdA-fractie in Hoorn dan niet op de lokale situatie gericht? Heeft Simon eerder in de fractievergaderingen zijn misnoegen over de dwangbuispolitiek gedeeld? Is Simon gefrustreerd geraakt door de landelijke economische opleving die de Haagse PvdA-bonzen samen met de VVD hebben bewerkstelligd?

Hoeveel ruimte voor sociaaldemocratisch gedachtegoed ziet hij in Fractie Tonnaer, die men toch kan omschrijven als hét klachtenbureau voor de Hoornse burgerij? Voelt Simon zich beter thuis in de oppositie bij Roger Tonnaer, die tegen veel meer plannen is, dan het college kan bedenken? Is Simon dus ook besmet geraakt met het schevestoeptegelsyndroom? Simon heeft ook zijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Hij koos niet voor SP of GroenLinks. Is dat dus ook het vaarwel van het linkse geloof? Was het dan binnen de Hoornse PvdA zo’n ontiegelijke saaie bedoening dat Simon zijn overstap ook als bevrijding kan ervaren?

Wil Simon als eerste rat het zinkende schip verlaten?

Het kan natuurlijk ook zijn, dat Simon nog graag enige jaren in de Hoornse politiek wil blijven. Bij de PvdA wil men af en toe weer wat nieuwe gezichten en op dat van Simon raak je, hoe opgewekt hij ook kijkt, misschien ook wel eens uitgekeken. Wij houden allemaal ons hart vast over hoe de komende verkiezingen zal uitpakken voor de PvdA. Wil Simon als eerste rat het zinkende schip verlaten?

Waarom Fractie Tonnaer, vroeg ik me af. Heeft Roger hem benaderd en weten over te halen? Waarom zou Roger dat dan doen? Heeft hij eindelijk iemand aan zijn zijde nodig die zijn politieke ervaring kan omzetten in een iets beter bestuurlijke setting? Gaat Roger op afzienbare tijd de luit in de wilgen hangen en wil hij zijn gedachtegoed overdragen aan iemand die er ook iets mee kan? Is Simon nu kroonprins geworden? Kan Simons gedachtegoed passen binnen Fractie Tonnaer of wil Roger zelf nu eindelijk weer eens een echte sparringpartner hebben?

Roger zal geen principiële bezwaren tegen zetelroof hebben. Is hem dat ooit zelf ook niet overkomen, toen zijn fractie, op Levent Helelespe na, hem in de steek liet en heil zocht en vond bij diverse andere partijen? In Hoorn noemen we dit soort praktijken allang niet meer zetelroof. Stoelendans past meer. Er blijven nog steeds gekozenen geloven dat het aantal op hen uitgebrachte stemmen als persoonlijk bezit mag worden beschouwd en dus een rechtvaardiging vormen om op eigen initiatief van kleur te mogen veranderen. Ik hoop dat men op het stadhuis de boel zo kan regelen dat Simon op een stoel naast zijn geliefde leider kan plaatsnemen.

De verhouding is nu 18 zetels voor de coalitie en 17 voor de oppositie.

De PvdA moet nu noodgedwongen verdergaan met vier zetels. De coalitie is dus wat uitgedund. De verhouding is nu 18 zetels voor de coalitie en 17 voor de oppositie. Dat betekent dat men binnen de vijf coalitiepartijen extra zorgzaam zal zijn naar de nog resterende zetelhouders. Ziektekiemen direct bestrijden en in ‘s hemelsnaam dit jaar nog maar niet op skivakantie.

Simon heeft ons nogal onverwacht geconfronteerd met een verrassende move. Boeiend voor wie de stadspolitiek slechts een spel is. Hij is op een heel andere manier uit de kast gekomen. Hij heeft iedereen laten zien dat het mogelijk is om het roer eens volledig om te gooien. Dat je daarbij vergeet dat je daarmee anderen ook schade berokkent lijkt er voor hem gewoon bij te horen.

Simon Broersma, he is a honorable man, pleegde zetelroof. Ik hoop dat hij zo flink is ons eens precies te vertellen wat zijn echte beweegredenen zijn geweest om dit te doen.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post