Dit jaar geen vuurwerkvrije zone in Hoorn

Reactie(s)

HOORN – De gemeente Hoorn krijgt geen vuurwerkvrije zone, maar wel alternatieven bespreken. Dit volgt na een ingediend burgerinitiatief nodigde de gemeente bijna 1500 inwoners uit om deel te nemen aan een enquête over het instellen van vuurwerkwijze zones.

Conclusie enquete

Conclusie van de enquête is dat vuurwerkvrije zones instellen op dit moment niet nodig is. De enquêteresultaten zijn wel aanleiding om in gesprek te gaan met de raad en de stad over alternatieven. Met name alternatieven om de binnenstad veilig te houden voor bewoners en bezoekers en of er animo is voor een vuurwerkshow.

“De binnenstad wordt druk bezocht tijdens oud en nieuw”, aldus burgemeester Jan Nieuwenburg. “Ik wil daarom ook aandacht vragen voor mogelijke gevaren voor onze monumentale binnenstad door hierover het gesprek aan te gaan met de raad en belanghebbenden.”

Burgerinitiatief

Eind vorig jaar is er een burgerinitiatief ingediend over het instellen van vuurwerkvrije zones instellen (bij verzorgingshuizen en kinderboerderijen) of een algeheel vuurwerkverbod in Hoorn. De afgelopen maanden is daarom onderzocht of vuurwerkvrijezones gewenst en haalbaar zijn, of welke andere alternatieven de overlast van vuurwerk zouden kunnen beperken.

Onderzoek en enquête

De gemeente heeft daarom onderzoek gedaan op basis van de politiecijfers van Hoorn, overlastmeldingen die binnenkwamen bij de gemeente, de ervaringen van verzorgingshuizen en ervaringen andere gemeenten. Ook is het stadspanel om een mening gevraagd. Van de 1469 panelleden hebben bijna 500 leden deelgenomen. Op basis van dit representatieve onderzoek zijn de volgende uitkomsten doorslaggevend geweest om vast te stellen dat een vuurwerkvrije zone instellen niet haalbaar is.

Belangrijkste uitkomsten onderzoek

De gemeente Hoorn heeft voor dit onderzoek de cijfers van vorige jaren erbij gepakt. Daar blijkt dat: De politiecijfers uit 2014, 2015 en vorig jaar laten zien dat er een dalende lijn is in het aantal overlastmeldingen. Die daling komt overeen met weinige meldingen die binnen zijn gekomen bij het klantcontactcentrum van de gemeente tussen december 2015 tot en met januari 2016 en december 2016 tot en met januari 2017. Het aantal klachten per locatie is eveneens geen reden om vuurwerkvrije zones in te stellen rondom kinderboerderijen en verzorgingshuizen of de binnenstad. Van de verzorgingshuizen die in Hoorn zijn benaderd gaven twee aan een vuurwerkvrije zone prettig te vinden. Andere gaven aan dat geen van de opties uit de enquête direct noodzakelijk was. Uit een uitvraag bij andere gemeenten zoals Soest en Tilburg bleek het instellen van vuurwerkvrije zone geen significante afname van overlast op te leveren. Ook blijkt uit dat handhaven van een verbod heel erg lastig is.

Uitkomsten enquête

In de enquête kwamen diverse vragen en stelling aan bod over overlast van vuurwerk, vuurwerkvrije zones, het afsteken en de regels voor het (ver)kopen van vuurwerk.
Uit de enquête blijkt dat de meeste overlast en overlastervaring komt door harde knallen in de week of weken voor de jaarwisseling. De weken voor de jaarwisseling is er nog geen vuurwerk te koop en daardoor is aan te nemen dat er dan illegaal knalvuurwerk wordt afgestoken. Op 31 december ervaren de panelleden weinig overlast van vuurwerk.

Volgens de enquête zou de helft van de ondervraagden geen gehoor geven aan het verbod op het afsteken van vuurwerk als er een vuurwerkvrije zone wordt ingesteld. 40% van de ondervraagden zou niet minder vuurwerk gaan afsteken. 17% staat volledig achter het instellen van vuurwerkvrije zones. 66% van de ondervraagden geeft aan wel voor een professionele vuurwerkshow te zijn als de gemeente deze organiseert, en 70% als het afsteken van vuurwerk voor particulieren verboden wordt.

In gesprek blijven over veiligheid

De gemeente besteedt in de decembermaand extra aandacht aan de handhaving en toezicht op straat in verband met veiligheid en vuurwerkoverlast. Dit zal uiteraard dit jaar weer gebeuren. Daarnaast vraagt de veiligheid in het bijzonder in de historische binnenstad de aandacht. Jan Nieuwenburg: “Wij zien als college voldoende aanleiding om mogelijke alternatieven voor de binnenstad te bespreken met de raad en belanghebbenden. Minder vanuit overlast, meer vanuit de bescherming van onze historische binnenstad.”

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post