Halve Maen blijft tot 2019 in Hoorn

Reactie(s)

HOORN – De Halve Maen blijft in ieder geval nog tot 2019 in Hoorn. Dat besloot de gemeenteraad op dinsdag 14 november.

In december 2014 besloot de Hoornse raad om voor de Halve Maen een bruikleenovereenkomst voor vijf jaar aan te gaan met het New Netherland Museum (eigenaar van het schip). De raad besloot ook om het project van de Halve Maen na het derde seizoen te evalueren en op basis hiervan een besluit te nemen over de laatste twee jaren van de vijfjarige bruikleenovereenkomst.

Evaluatie

De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat de Halve Maen de afgelopen drie jaar een ambassadeur voor de stad is gebleken. Het schip heeft veel waardevolle publiciteit opgeleverd. Zo was de intocht van de Halve Maen goed voor een publiciteitswaarde van meer dan 300.000 euro. Wel is gebleken dat de gemeente moet toeleggen op de exploitatie van het schip. In 2015 ging dat om ruim 41.000 euro, in 2016 om 9.000 euro en ook in 2017 is een tekort op de exploitatie van ongeveer 13.000 euro te verwachten. Daar tegenover staat een publiciteitswaarde van meer dan 300.000 euro in 2015,

Besluit

De raad werd gevraagd om te kiezen tussen twee opties: de bruikleenovereenkomst met één jaar verlengen (2018) met een optie voor nog één jaar (2019), of de bruikleenovereenkomst opzeggen per 1 april 2018. Na een uitgebreid debat stemde een meerderheid van de raad in met het voorstel om het schip nog één jaar in Hoorn te houden, met de mogelijkheid tot verlenging met één jaar.

Voor: Belangrijke bijdrage

Een meerderheid bestaande uit de fracties van Jong en Oud voor Hoorn, Hoornse Senioren Partij, VOCHoorn, 2 leden van de SP, Sociaal Hoorn, D66, Hoorns Belang, Hoorn Lokaal en de VVD steunde dit voorstel. Een aantal van deze partijen vindt dat de Halve Maen een belangrijke bijdrage levert aan het bezoeken en promoten van Hoorn. Enkele partijen geven de Halve Maen het voordeel van de twijfel en wachten met een eindoordeel op het beslismoment in 2018.

Tegenstemmers

Een minderheid bestaande uit de fracties van CDA, Hoornse Onafhankelijke Partij, Fractie Tonnaer, GroenLinks en 2 leden van de SP stemde voor de optie om de bruikleenovereenkomst per 1 april 2018 te beëindigen. Deze partijen vinden dat de Halve Maen de verwachtingen onvoldoende waarmaakt en zien geen meerwaarde om het schip in Hoorn te houden.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post