Hoe gaat stationsgebied Noord in Hoorn er straks uitzien?

Reactie(s)

HOORN – Op 5 februari 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Poort van Hoorn vastgesteld. In deze structuurvisie worden de verschillende deelgebieden beschreven, waaronder stationsgebied-noord. Het functionele en ruimtelijke programma van deze ontwikkelvisie past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. Verplaatsing van het busstation, een grote parkeergarage en fietsenstalling, kantoren, winkels, wonen, zorg en de Museumstoomtram waren ook al onderdeel van het functioneel profiel uit de structuurvisie.

Dinsdag 15 juni wordt de nieuwe ontwikkelvisie stationsgebied Noord besproken. Het gehele plan is hier in te lezen (pdf 10 mb) voordeel van diverse illustratie materiaal van de nieuwe locaties en plannen. In deze plannen komt er ruimte voor een parkeergarage met circa 1.250 parkeerplaatsen en een geïntegreerde stalling voor 2.000 fietsen; een busstation gecombineerd met een pleinfunctie voor het station van de museumstoomtram; toevoeging van spoorgerelateerde functies en zorg-, woon- en kantoorfuncties; opwaardering van de loopbrug (traverse) over het spoor.

Uitgangspunten

Door de gemeente is aan het begin van het proces enkele uitgangspunten geformuleerd. Om te beginnen betreft dat de functies die in ieder geval een plek in het gebied moeten houden dan wel krijgen voor een parkeergarage; het busstation dat nu nog aan de zuidzijde van het station ligt; een fietsenstalling met voldoende capaciteit (gelet op de groeiverwachtingen van ProRail); een Albert Heijn van minimaal dezelfde omvang als de huidige vestiging; en ruimte voor de Museumstoomtram.

Deels door de tijd ingehaald

In de structuurvisie – en in de financiële onderbouwing daarvan – werd in 2013 nog uitgegaan van tienduizenden vierkante meters aan nieuwe kantoren en winkels. Maar de markt voor nieuwe kantoren en winkels is de afgelopen jaren ingezakt, onder invloed van maatschappelijke trends als internetwinkelen en thuiswerken. . In deze ontwikkelvisie wordt uitgegaan van een beperkt aantal vierkante meters aan kantoor- en winkelruimte. De focus ligt vooral op ontwikkeling van het mobiliteitsknooppunt, de overige functies (wonen, zorg, kantoren, detailhandel, horeca) zijn daaraan ondergeschikt.

Grondposities

Momenteel (voorjaar 2017) zijn gesprekken gaande tussen NS, ProRail en de gemeente Hoorn om de mogelijkheden te bespreken en te onderzoeken. Een belangrijke basis is, dat alle partijen achter de hoofdlijn van de ontwikkelvisie staan. Dat is gebleken uit de gesprekken die tot dusver zijn gevoerd. Om dit een formele status te geven, wordt – op basis van nader te bepalen bestuurlijke kaders – gewerkt aan een intentieovereenkomst tussen de gemeente Hoorn en de NS (en eventueel ProRail), waarin de steun voor de ontwikkelvisie wordt bekrachtigd en waarin bij voorkeur ook wordt vastgelegd op welke manier wordt gekeken naar de toekomstige eigendomssituatie. Het streven is erop gericht om de intentieovereenkomst te ondertekenen rond het moment dat de ontwikkelvisie door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Kosten en opbrengsten

In de raad van 4 april 2017 is besloten om een krediet van € 3,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de verdere voorbereiding van de ontwikkeling stationsgebied-noord. Naarmate de ontwikkelvisie verder wordt vertaald in concrete plannen, hoopt de gemeente Hoorn dat er steeds meer inzicht komen in de kosten en opbrengsten.

Deel teksten en alle afbeeldingen uit Ontwikkelvisie stationsgebied-noord.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post