Hoorn mag stemmen over inrichting Kerkplein maar Raad beslist

Reactie(s)

HOORN – Van maandag 16 tot en met donderdag 19 oktober kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers van Hoorn via een online enquête hun mening geven over hoe het Kerkplein er in de toekomst uit moet zien. De uitkomst van deze enquête wordt meegenomen in een raadsvoorstel over de inrichting van het plein, waarover de raad in december een besluit zal nemen.

Waarom deze enquete? De gemeente Hoorn wil van het Kerkplein een aantrekkelijk plein maken. Van half april tot en met half oktober liep op het Kerkplein een proef met een andere inrichting, met minder parkeerplaatsen en met meer groen en zitplaatsen. Doel van de proef was om ervaring op te doen met een andere inrichting van het plein en zo te komen tot een definitief plan en ontwerp voor een nieuw Kerkplein. Door klachten van ondernemers aan het plein is de proef bijtijds bijgesteld en zijn er meer parkeerplaatsen terug gezet.

Online stemmen

Nu de proef is afgerond wil de gemeente Hoorn weten welke toekomst de inwoners, ondernemers en bezoekers van Hoorn het liefst zien voor het plein. Stemmen kan van maandag 16 tot en met donderdag 19 oktober via een online enquête op www.hoorn.nl/kerkplein. Bewoners en ondernemers uit de buurt van het Kerkplein krijgen per brief een  uitnodiging voor een aparte enquête.

Moeilijke enquête 

Het invullen van de enquête was maandagavond erg lastig. De website waar de enquête op staat, was moeilijk bereikbaar. Misschien dat heel Hoorn al massaal aan het invullen was. Maar ook de opzet van de enquête voelt niet geheel neutraal. Hieronder staan de resultaten van proef 1 t/m 3. “De 3 proefopstellingen zijn te kort geweest om effecten tot in detail te meten, maar geven wel een beeld op hoofdlijnen.” Proef 1 wordt gepresenteerd met alleen maar voordelen. Elke lezer zonder kennis van de situatie zal zich afvragen waarom proef 2 en proef 3 niet direct worden weggestreept. De vraag is of niet omwonenden een goede keuze kunnen maken voor de omgeving, of alleen kiezen wat zij leuk vinden. Beide zijn wel andere uitkomsten.

Na de proefresultaten volgt een schets van drie scenario’s. Maar omdat de kans groot is dat ondernemer Pierre Komen een terras wil gaan ontwikkelen wordt scenario 3 volgens de gemeente eigenlijk scenario 2. “In het derde scenario is geen ruimte meer voor een terras, tenzij de fietsenstalling wordt verwijderd. …. Een andere optie is om alsnog 9 parkeerplaatsen te verwijderen zodra de onderneming in de Grote Kerk van start gaat. Dit is feitelijk scenario 2.”

Als laatste optie mogen mensen ook nog een eigen scenario invullen. Het kiezen van een van deze of een eigen scenario’s is feitelijk de gehele enquête. De tweede en laatste vraag is een open vraag voor aanvullende opmerkingen en suggesties.

Tot slot spreekt geen van de scenario’s over de fietsenstalling. De verplaatsing hiervan heeft gezorgd voor veel meer ‘wild stallingen’. Zeker gezien de Roode Steen geen fietsenstalling heeft was het Kerkplein de aangewezen plek hiervoor. Zeker in de zomermaanden zag je een verschuiving naar fietsen parkeren op het middenterrein van de Roode Steen.

PROEF 1 (10 parkeerplaatsen)

 • Bezoekers blijven naar Hoorn komen
  Zowel op straat als in parkeergarage ’t Jeudje wordt er meer geparkeerd dan in dezelfde periode in 2016.
 • Verschuiving van parkeren op het Kerkplein naar ’t Jeudje
  Er werd ruim 1.500 keer vaker geparkeerd in ’t Jeudje dan in dezelfde periode in 2016.
 • Parkeergarage ’t Jeudje wordt beter gebruikt
  Stijging van gemiddelde bezetting van de parkeergarage van 15% naar 20%.
 • Bezoekers parkeren langer in parkeergarage ’t Jeudje dan op het Kerkplein
  Bezoekers parkeren tijdens proef 1 gemiddeld 149 minuten in ’t Jeudje versus 62 minuten op het Kerkplein vóór de proef.
 • Verlies parkeeruren op straat worden meer dan goedgemaakt in ’t Jeudje
  Verlies van ruim 1.600 parkeeruren op straat versus ruim 5.500 meer parkeeruren in ‘t Jeudje.
 • Minder verkeer op en rond het Kerkplein
 • Parkeerplaatsen op het Kerkplein minder vaak vol
  Gemiddelde bezetting van 50% tijdens de proef en 58 % vóór de proef.

PROEF 2 (20 parkeerplaatsen)

 • Bezoekers parkeren weer vaker op straat
  Aantal keren dat geparkeerd werd en aantal parkeeruren op straat neemt weer toe.
 • ’t Jeudje iets minder aantrekkelijk
  Er werd 500 keer vaker dan in 2016 geparkeerd tijdens proef 2 t.o.v. 1.500 keer vaker dan in 2016 tijdens proef 1.
 • Parkeerdruk op het Kerkplein neemt licht toe
  Vooral tijdens de koopavonden (=piekmoment) gaat de bezetting weer richting 75% en hoger.

PROEF 3 (30 parkeerplaatsen)

 • Duidelijke toename parkeren op straat
  Aantal keren dat geparkeerd werd en aantal parkeeruren op straat neemt aanzienlijk toe.
 • Kerkplein wordt weer drukker
  Drukte rond koopavonden (=piekmoment) loopt op richting de situatie van vóór de proef: bezetting ver boven de 75%.
 • Gemiddelde parkeerduur in ’t Jeudje neemt iets af
  Bezoekers parkeren 4 minuten korter ten opzichte van proef 1

Startschot voor uitwerking concreet ontwerp

De voorkeur van de stad en van de buurt wordt samen met de technische gegevens over de proefopstellingen verwerkt in een voorstel voor de gemeenteraad. De raad neemt naar verwachting op 19 december een besluit over de toekomst van het Kerkplein, op hoofdlijnen. Het raadsbesluit is het startschot voor de uitwerking van een concreet ontwerp.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post