Werkzaamheden westelijk tracé N23 in augustus en september

Reactie(s)

REGIO – Ondanks de bouwvak wordt er flink doorgewerkt aan de N23 Westfrisiaweg. Hieronder de werkzaamheden van het tracé tussen de A7 (Hoorn) naar Heerhugowaard.

Kruising N507/Dorpsstraat (Obdam)

Wat: Damwanden plaatsen voor fietstunnel.
Wanneer: Maandag 7 t/m vrijdag 18 augustus 2017.
Verkeershinder: Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer. Wel geldt er tot medio 2018 een tijdelijke verkeerssituatie bij de Dorpsstraat en Weerestraat.
Overige hinder: Deze werkzaamheden kunnen trillingshinder veroorzaken. Er wordt alleen op werkdagen gewerkt van 07.00 – 19.00 uur. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Kruising N507/Weerestraat (Obdam)

Wat: Plaatsen damwanden voor bouw rotonde en fietstunnel Weerestraat.
Wanneer: Van dinsdag 8 t/m vrijdag 18 augustus 2017.
Verkeershinder: Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer. Wel geldt er tot medio 2018 een tijdelijke verkeerssituatie bij de Dorpsstraat en Weerestraat.
Overige hinder: De heiwerkzaamheden en het plaatsen van damwanden kunnen geluids- en trillingshinder veroorzaken.

N507/Spierdijkerweg (Berkhout/Spierdijk)

Fietspad N507 tussen Westeinde en Spierdijkerweg (Berkhout/Spierdijk)
Wat: Asfaltwerkzaamheden aanbrengen parallelbaan N507.
Wanneer: Maandag 14 augustus 06.00 uur t/m maandag 11 september 2017 19.00 uur.
Verkeershinder: fietspad afgesloten. Omleidingen:
– Fietsers vanuit Avenhorn: De Goorn – Zuidspierdijkerweg – Spierdijkerweg.
– Fietsers vanuit Berkhout: Sevendeelweg – Bobeldijk.

Kruising N507/Spierdijkerweg

Wat: Asfaltwerkzaamheden voor nieuwe tijdelijke rijbaan.
Wanneer: Maandag 4 t/m vrijdag 8 september 2017.
Verkeershinder: Om-en-om-regeling. Verkeer kan langs werkzaamheden rijden.
Overige hinder: Werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen geluidshinder met zich meebrengen.
Vanaf 12 september 2017 05.00 uur rijdt het verkeer over de nieuwe tijdelijke rijbaan.

Kruising N507/Westeinde (Berkhout)

Wat: Aanbrengen palen en damwanden voor aanleg fietstunnel.
Wanneer: Maandag 21 t/m woensdag 30 augustus 2017 heiwerkzaamheden. Alleen op werkdagen tussen 06.00-19.00 uur.
Wanneer: Donderdag 31 augustus t/m vrijdag 8 september 2017 plaatsen damwanden. Alleen op werkdagen tussen 06.00-19.00 uur.
Verkeershinder: Geen.
Overige hinder: Omwonenden kunnen geluids- en trillingshinder ervaren. Zij worden hierover per brief geïnformeerd.
Op diverse plekken langs het westelijk tracé
Wat: Het afgraven of aanbrengen van zand.
Wanneer: Gedurende de gehele bouwperiode.
Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post