Column Sjaak Grosthuizen: 2018

Reactie(s)

6 januari 2018 – Column Sjaak Grosthuizen: 2018

Vooruit kijken in een nieuw jaar lijkt af en toe op kijken in koffieprut of theeblaadjes. Het ziet er soms uit als voorspellen voor hen die niet veel verder de zaken bekeken hebben. Als liefhebber van de Hoornse politiek en de Hoornse politici – ja echt waar, dat is mogelijk, ik voel mij vaak een soort groupy wanneer ik me onder deze democratie-artiesten meng – meen ik enig zicht te hebben op gebeurtenissen in Hoorn op politiek gebied. Wie mij vraagt of ik mij aan het begin van elk jaar voorneem om kortere zinnen te maken, zal ik steevast antwoorden dat ik nog steeds zo verguld ben met mijn voornemen op Nieuwjaarsdag 1988 om nooit meer te gaan roken, wat ik daarna ook nooit meer, zelfs niet om mijn voorgenomen afkeer ervoor op de proef te stellen om te ervaren of het vlees zwakker is dan de geest (wat dan direct als bewijs kan dienen voor de juistheid van zo’n kreet), dat andere voornemens daar altijd bij in het niet zullen vallen.

In dit jaar zullen de gemeenteraadsverkiezingen de verhoudingen in de Hoornse raad volledig op de kop zetten. Veertien partijen zullen meedoen. Twee oude fracties vallen af en drie nieuwe dienen zich aan. Dat is geen voorspelling, dat stond ook al in de krant. Afvallers zijn de SP en Jong en Oud voor Hoorn. Van de SP mag je zeggen dat dit niet de keuze is van de trouwe handvol SP’ers die de afgelopen jaren met enig succes een sociaal te noemen agenda hebben gevuld in raad en college. De wijsheid van het centrale gezag in deze partij leert dat actievoeren niet te combineren is met fatsoenlijke Nederlandse compromissenpolitiek. Tot maart gaan ze dapper verder onder de zelfgekozen naam Tijdelijke Lijst Socialisten en daarna bewijzen zij dat die lijst inderdaad tijdelijk was. Of ze na die periode braaf doorgaan met actievoeren in straten en op pleinen van Hoorn hangt sterk af van hun vermogen om scherp te kunnen inschatten op welke manier zij het beste de Hoornse samenleving sociaal op peil kunnen houden.

bewijst met haar terugtrekken dat zij wel degelijk in staat is verstandige beslissingen te nemen.

De andere partij die we niet meer terug zullen zien is Jong en Oud voor Hoorn. Geheel het geestelijke eigendom van Joke van Diepen. Echt geheel van haar alleen. En Joke bewijst met haar terugtrekken dat zij wel degelijk in staat is verstandige beslissingen te nemen.

Nieuwkomers zullen uw aandacht opeisen. Ik noem Hoorn Sociaal, de zich van de PvdA losgescheurde politici, die graag willen bewijzen dat zij ook zonder de moederpartij met de alles bedisselende Hoornse partijleidster het sociale gedachtengoed kunnen verdedigen. Kholoud Almobayed zal zeker pogingen doen om de bokaal voor meest uitgesproken emotiepoliticus uit de handen van HOP-man Robert Vinkenborg te houden. De PvdA-kandidaten zullen zich stilletjes verbijten om het feit dat deze twee partij er vandoor lijken te gaan met hun verkiezingsitems. Het belooft een spannende strijd te worden om de stem van de sociaal geïnteresseerde kiezer.

Misschien een Hoornse versie van Thierry Baudet.

Op rechts of misschien wel ultrarechts of misschien wel op een onduidelijke onderbuikvariant tussen allerlei stromingen in is De Realistische Partij. Geen idee waar ze werkelijk voor lijken te staan. Het opvallendste item is het toegankelijk maken van de Grote Noord en de Roode Steen voor autoverkeer. Misschien bedoeld om een mogelijk zinnetje over het weren van wien Neêrlands bloed niet door d’aderen vloeit te overschaduwen, misschien omdat iemand niet goed wist wat met de vrije tijd te doen. Misschien een Hoornse versie van Thierry Baudet. Zullen we ook in Hoornse raadsvergaderingen Latijnse teksten om de oren krijgen?

De oprechte christen krijgt nu de mogelijkheid de Goddelijke Boodschap te laten weergalmen in de zaal waar democratie de meest goddeloze beslissingen laat gebeuren. In Hoorn zouden zomaar zondige koopzondagen en zwembadbezoek op de dag des Heeren kunnen worden teruggebracht tot ingetogen christelijke bezinningsdagen. En ook zullen stevige woorden vallen wanneer wethouders van welke partij dan ook Hoornse burgerij op de gedachte kunnen brengen dat er begrip bestaat voor de wens om om welke droeve reden ook de hemel eerder te bezoeken dan de doorsneeplanning. Zij zullen er voor strijden dat de hemel voor dergelijke onverlaten gesloten blijft. Een paar zetels in de raad kunnen daar veel aan bijdragen. En wat belangrijker is: de Heere zelf zwaait in de fractievergaderingen van de ChristenUnie, want daar hebben we het over, de voorzittershamer. Wanneer zij de kiesdeler niet halen, zal dit hopelijk ook voor de CU een vingerwijzing zijn.

Doet Hoorn nog volop mee in de nieuwe Westfriese traditie om wethouder voortijdig af te serveren?

Wie na de verkiezingen elkaar zullen vinden in een nieuw college is natuurlijk de vraag. Zouden VVD in samenwerking met andere partijen nog enkele beslissingen van het huidige college kunnen terugdraaien?  Zal na de verkiezingen blijken dat de nieuwe en terugkerende raadsleden allemaal bezield zijn met het heilige vuur dat roepingen kenmerkt? Dat men als raadslid zonder morren genoegen neemt met de bescheiden bijdrage, waar ook nog een deel van dient te worden afgestaan aan de partij? Zal nu eindelijk een duidelijk verschil te zien zijn tussen alle lokale partijen? Bij welke partij vindt dit jaar nog een afsplitsing plaats? Doet Hoorn nog volop mee in de nieuwe Westfriese traditie om wethouder voortijdig af te serveren?

Ik weet het nog niet. Voor mij blijft elke vergadering van ons stadsbestuur een spannend evenement, waarover ik – welk voorrecht is dat niet? – elke week voor u allen verslag mag doen. Ik wens de politiek een enerverend 2018 toe.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post