‘Kruisingen oplossing voor knelpunt Turborotonde Hoorn’

Reactie(s)

HOORN – Om de doorstroming op de Provincialeweg te verbeteren, moeten de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7 worden vervangen door kruisingen met stoplichten. Althans dat is de uitkomst van een studie naar de oplossing van het knelpunt turborotonde die het college van B&W in Hoorn aan de gemeenteraad presenteert.

Doorstroming

De turborotonde op de kruising Provincialeweg- Westfriese Parkweg – Berkhouterweg is een knelpunt in de doorstroming van het verkeer op de Provincialeweg. Op 4 april 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanpak van dit knelpunt. Ook heeft de raad gevraagd betrokken te worden bij de keuze van een voorkeursvariant.

Varianten

Direct betrokkenen als scholen en bedrijven in de omgeving en belangenorganisaties zijn via een klankbordgroep gehoord bij het in kaart brengen van oplossingen. Ook konden inwoners via sociale media ideeën aandragen. Uit een studie is gebleken dat het vervangen van de turborotonde en de rotonde bij de oostelijke op- en afrit van de A7 door twee kruisingen met stoplichten de enige haalbare oplossing is.

Zeventien andere varianten zijn aan de hand van criteria getoetst en blijken vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, landschappelijke inpasbaarheid, budget, gevolgen voor andere wegen of beleid van Rijkswaterstaat niet haalbaar of niet bij te dragen aan een betere doorstroming.

Bij de voorgedragen oplossing zijn enkele subvarianten voor het afsluiten van het Dampten en de Berkhouterweg bekeken. Deze extra maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat in de avondspits alsnog files ontstaan vanwege de beperkte opstelruimte voor het verkeer. Het college stelt voor om het Dampten nabij de Berkhouterweg af te sluiten voor doorgaand autoverkeer, met uitzondering voor stadsbussen en nood- en hulpdiensten.

Samir Bashara, wethouder verkeer: ‘De Provincialeweg vormt vanaf de A7 de toegang tot de stad. Met de aanpak van de turborotonde hebben we de kans de entree van de stad te verbeteren en de bereikbaarheid te vergroten. Ik ben blij dat we in overleg met betrokkenen een goede verkeerskundige oplossing kunnen presenteren aan de raad.’

Raad

Op dinsdag 6 februari bespreekt de raadscommissie het voorstel. De gemeenteraad stelt op dinsdag 20 februari een kader vast voor het aanpassen van beide rotondes en variant voor de afsluiting van het Dampten.

Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde oplossing, kan in het tweede kwartaal van 2019 de realisatie beginnen, na ingebruikname van de N23 Westfrisiaweg. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren. Het onderzoek en een gedetailleerde uitwerking van de varianten zijn te lezen op www.hoorn.nl/gemeenteraad

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post