Commissievergadering op locatie over parkeren in centrum Medemblik

Reactie(s)

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik vindt het belangrijk om lokale politiek toegankelijk te maken voor iedereen. Door de schaalgrootte 17 kernen binnen de gemeente Medemblik kan snel een gevoel van afstand ontstaan tussen politiek en burger. Om inwoners zo veel mogelijk te betrekken bij het besluitvormingsproces vergadert de commissie Ruimte 15 januari in het centrum van Medemblik.

Op de agenda staan twee onderwerpen: Uitvoeringsplan parkeren Medemblik en het verzoek een parkeerplaats aan het Van Houweningepark in Medemblik aan de openbaarheid te onttrekken. Dit is een oriënterende commissie. De fracties stellen de wethouder vragen en geven deze avond hun voorlopige mening over de onderwerpen. Op 18 januari 2018 vindt hierover een inhoudelijk debat plaats in de meningvormende commissie (gemeentehuis). Daarna besluit de raad over deze onderwerpen op 1 februari 2018 (gemeentehuis).

Inspreken

U kunt uw mening geven over de onderwerpen tijdens de vergadering. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten. Daarna kunnen de commissieleden aan u aanvullende vragen stellen. Wilt u inspreken? U kunt zich tot vlak voor de aanvang van de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier, maar eerder aanmelden wordt op prijs gesteld. Voor meer informatie over de agenda kijk op medemblik.nl/raad en bestuur (klik op vergadering van 15 januari) en voor inspraak kunt u bellen met de griffie; (0229) 85 63 67 of mail naar griffie@medemblik.nl

Plaats & tijd

Het wapen van Medemblik, Oosterhaven 1 in Medemblik. De vergadering start om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur zijn geïnteresseerde inwoners van harte welkom.

Achtergrond

Uitvoeringsplan parkeren Medemblik
Op 5 oktober heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven te kijken of er in de stad Medemblik een parkeergelegenheid kan komen met plek voor 200 auto’s. De resultaten van het onderzoek worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad kan daarna bepalen welke mogelijkheid het college gaat uitwerken. Voor de uitwerking van die oplossing vraagt het college de raad om €150.000, – beschikbaar te stellen. Tijdens de vergadering in Het Wapen van Medemblik zal de commissie vragen stellen aan de wethouder over zijn voorstel.

Verzoek onttrekken aan de openbaarheid parkeerplaats aan Van Houweningepark te Medemblik
De gemeenteraad bepaalt of een parkeerplaats openbaar moet blijven of niet. In dit geval is er een particulier die een parkeerplaats aan het Van Houweningepark in Medemblik afsluitbaar wil maken. Het college stelt de raad voor om het verzoek af te wijzen en de parkeerplaats openbaar te houden. Als bekend is wat de raad wil mogen belanghebbenden aangeven wat ze ervan vinden. Daarna neemt de raad opnieuw een besluit over het verzoek.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post