Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.

Maak het inbrekers niet te makkelijk

We dragen graag bij aan de het terugdringen van het aantal woninginbraken. Zeker in de zomerperiode slaan veel inbrekers toe, omdat ze een raam open zien staan of omdat ze weten dat bewoners van huis. Om inbraak tot een minimum te beperken starten wij in de zomerperiode de campagne ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’. Deze campagne loopt tot en met 28 augustus.

Loket Burgerzaken gesloten

Wegens onderhoudswerkzaamheden aan onze systemen is het loket van de afdeling burgerzaken op donderdag 21 juli vanaf 12:00 uur tot en met maandag 25 juli 10:00 uur gesloten. Digitaal en telefonisch zijn wij in deze periode gewoon bereikbaar.

Koggenland introduceert Ondernemersspreekuur

Eén van de ambities van de Koggenlandse politiek is om een ‘MKB vriendelijke’ gemeente te zijn; wij willen ondernemers zo goed mogelijk van dienst zijn. Die ambitie willen we onder meer realiseren door het invoeren van een ‘Ondernemersspreekuur’. Met ingang van 13 juli 2016 is er wekelijks op de woensdagochtend tussen 9 en 10 uur zo’n spreekuur voor de ondernemers in Koggenland.