Column Sjaak Grosthuizen: Pas op! Oppassen

Reactie(s)

sjaakSJAAK GROSTHUIZEN 12 oktober 2013 : Pas op! Oppassen!

Ruim tweeënveertig jaar heb ik, onder andere naam, werkzaamheden in het onderwijs verricht. Ik kreeg als snotneus van 21 jaar tijdens ouderavonden vragen van wanhopige ouders hoe zij hun kroost nou het beste op tijd in bed konden krijgen, hun eten netjes op eten, hun kamer eens zelf op orde houden. In die tijd spraken die ouders, allemaal een stuk ouder dan ikzelf, mij aan met u en met het respect dat men diende te hebben voor de autoriteit die het vak met zich mee bracht.  Toen moest ik daar heftig aan wennen, want ik was zelf nog maar net de situatie ontstegen waarin mijn ouders en docenten mij met de nodige nadruk wezen op nuttig en gewenst gedrag.

Mijn autoriteit groeide in de decennia die volgden. Men ging ervan uit dat ik in staat was, naast een geruststellende hoeveelheid opvraagbare kennis in de hoofdjes te krijgen, de opgroeiende jeugd liefdevol maar met zekere hand de weg naar zelfstandigheid en verantwoordheidsgevoel te wijzen. Dankzij opgedane kennis in de praktijk en nuttige aanvullende cursussen bleef de schade bij de leerlingen en hun directe leefomgeving beperkt. Veel kinderen bij wie dat iets moeizamer gerealiseerd werd reageerden daar af en toe wat weerspannig op. De school beschikt echter over mogelijkheden om via goedgekozen opvoedkundige gesprekken en passende sancties van de meeste van deze leerlingen toch redelijk functionerende en maatschappelijk acceptabele kinderen te maken. In ieder geval zolang zij de ogen van hun gezag op zich gericht weten. Het aardige was dat men van deze kinderen zeer dankbare en lovende opmerkingen kon krijgen wanneer zij eenmaal de pubertijd achter zich hadden.

We dienen samen voor de veiligheid van onze stad te zorgen.

Deze week zag ik onze burgemeester in zijn specifieke houding, armen over elkaar zoals dat vroeger in elke school van de leerlingen verlangd werd wanneer zij netjes moesten zitten, en met een vriendelijk vorsende blik, op de voorpagina van de veiligheidskrant staan. Samen voor een veilig Hoorn luidde de kop van het begeleidende artikel. We dienen samen voor de veiligheid van onze stad te zorgen. We wonen er, dus we zijn er ook verantwoordelijk voor. Gesteund door maatregelen die de veiligheid en het welzijn mogelijk moeten maken kunnen we Hoorn nog veel meer plaatsen op de lijst van onveilige steden laten zakken.

..het maatschappijontwrichtende onvolwassen gedrag van drinkers en druggers..

In de berichten uit de sociale media en de media voor de volwassenen klinken soms ondubbelzinnige geluiden van protest, woede en ongeloof. Het toelatingsbeleid voor de horeca en het verhogen van de leeftijd waarop men zich klem mag zuipen leveren genuanceerde en ongenuanceerde argumenten op. De zeer jeugdige Samir Bashara van GroenLinks, met nog verse herinneringen aan het leven onder opvoedkundig regime, neemt het op voor de kinderen tussen 16 en 18 jaar die nu geen openbare kant op kunnen met hun drankzucht. Zijn afkeer van het ganzenborden doet vermoeden dat hij daarbij iets te vaak in de put of in de gevangenis raakte. Meent Samir werkelijk dat de jeugd tussen 16 en 18 jaar niets anders kan of wil dan zich vol te gieten met alcoholische versnaperingen? Robert Vinkenborg, de oprichter van Hoorns nieuwste politieke stroming HOP lijkt op zijn zoektocht naar goede keuzeargumenten voor zijn partij in ieder geval het toelatingsbeleid voor de kroegen als kerndoel te kiezen. De gram richt zich zowel op de zalige of onzalige plannen van de burgemeester om het maatschappijontwrichtende onvolwassen gedrag van drinkers en druggers aan te pakken.

Onno past op ons, opdat wij oppassende burgers worden!

Staat onze burgemeester, Onno van Veldhuizen, met de armen over elkaar af te wachten op ongelukken die komen gaan? Welnee! Hij staat daar pal. Pal voor ons lichamelijke en geestelijke welzijn. Pal voor normen en waarden die wij allen met oprecht gekozen woorden onderschrijven. Pal voor de trieste constatering dat zelfs de braafste burger lijkt te kunnen ontaarden in redeloze wezens. Pal voor beslissingen die allerwegen als betutteling worden beschreven. Pal voor onszelf, omdat wij soms onszelf niet meer zijn. Pas op! Onno past op ons, opdat wij oppassende burgers worden! Onno van Veldhuizen, de autodidactische stadspedagoog, hoopt met duidelijke maatregelen de boel een beetje in de hand te willen houden. Samen met burgers die deze leermeester begrijpen en volgen en zo de stad betere cijfers te laten halen.

Intussen lijkt een storm op te steken van burgers die geen enkele begrenzing van drank- en drugsgedrag tolereren. Hoe groot zou hun weerstand tegen de veiligheidsplannen zijn, wanneer we in Hoorn allemaal gemeentelijk worden aangeslagen voor een aparte vandalismetax, waarmee de schade wordt betaald die door mensen in de stad wordt aangericht?  Misschien dat een politiek partij kan worden opgericht om de plannen van (burge)meester Onno te blokkeren. Wat mij betreft kan dat ook onder de naam HOP. Hoornse Onbeheersbare Pubers.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post