Noord-Holland zegt 5,1 miljoen toe voor co-financiering Poort van Hoorn

Reactie(s)

HOORN – Gemeente Hoorn meldt vol trots dat de Provincie met geld over de brug gaat komen voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

De Provincie heeft een bedrag van 5,1 miljoen euro aan co-financiering toegezegd voor de Poort van Hoorn. Dit project omvat onder meer de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad en de herinrichting van het Keern tot een fietsboulevard onder de Provincialeweg en het spoor door. De 5,1 miljoen euro van de Provincie is bedoeld voor de aanleg van de twee fietstunnels en dekt ongeveer een derde van de totale kosten. De Provincie heeft ook nog een extra bedrag van ruim 3 ton voor dit project in overweging.

In februari 2013 stelde de gemeenteraad de structuurvisie Poort van Hoorn vast. Hierin staat op hoofdlijnen hoe de gemeente van plan is de kwaliteit van het gebied rond het station wil verbeteren. De gemeente wil de functie van Hoorn als OV-knooppunt van Westfriesland verbeteren en toekomstbestendig maken, onder meer door verplaatsing van het busstation naar de andere kant van het station. En daarbij wil de gemeente het verblijfsklimaat van het stationsgebied verbeteren, bijvoorbeeld door het toevoegen van publieke functies, woningen, winkels en kantoren. Hiervoor is een nieuwe en verbeterede wegenstructuur van groot belang.

Een belangrijke taak daarin is weggelegd voor de toekomstige Carbasiusweg. Deze weg vervangt het Keern als belangrijkste toegang naar de binnenstad. De weg loopt van de Provincialeweg naar De Weel, onder het spoor door. Hierdoor wordt het autoverkeer in de toekomst niet meer gehinderd door de spoorwegovergang.

Nadat de Carbasiusweg is aangelegd, krijgt het Keern een nieuw leven als langzaam verkeersroute voor voetgangers en fietsers. Deze fiets- en wandelboulevard loopt onder de Provincialeweg en het spoor door naar de binnenstad. Deze boulevard kan alleen aangelegd worden wanneer de nieuwe toegangsweg is aangelegd. De huidige situatie biedt geen ruimte voor de aanleg van een tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Provincialeweg door.

De aanleg van de Carbasiusweg en de nieuwe fiets- en wandelboulevard vergen grote investeringen. Voor de aanleg van de tunnels voor het langzaam verkeer heeft de provincie nu co-financiering toegezegd van 5,1 miljoen euro. Voorwaarde is wel dat de gemeente vóór 1 juli 2014 een besluit moet nemen over de aanleg van de fiets- en wandelboulevard.

Wethouder Ronald Louwman is blij met de bijdrage van de Provincie. ‘Er is nog veel werk te verzetten, dit is een belangrijke stap. Deze bijdrage van de Provincie helpt ons om een gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers voorgoed op te lossen. En dit draagt zeker bij aan onze plannen om een enorme kwaliteitsimpuls te geven aan het gebied van de Poort van Hoorn.’

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post