Verlenging nachtopvang Scheerder kost €50.000

HOORN – De tijdelijke nachtopvang aan de Scheerder blijft in ieder geval tot november 2013 open. Dat besloot de Hoornse raad unaniem op dinsdag 2 juli 2013. De raad trekt hiervoor bijna 50.000 euro uit.

In het najaar van 2012 ontstond een capaciteitstekort in de nachtopvang voor dak- en thuislozen van dnoDoen. De vraag naar nachtopvang was groter dan het aanbod. Als tijdelijke oplossing werd het voormalig wijkcentrum Risdam aan de Scheerder als extra nachtopvang ingericht. Dit in afwachting van een structurele oplossing voor de sociale woonproblematiek in Hoorn.

De kans dat de extra nachtopvang verlengd moet worden na 1 november 2013 is groot. In oktober 2013 behandelt de raad de lange termijnoplossing sociale woonproblematiek. Het college houdt er rekening mee dat er na het raadsbesluit enige tijd overheen gaat voordat deze oplossing is gerealiseerd.

De fracties van SP, GroenLinks, PvdA en Hoorns Belang dienden een motie van wantrouwen in tegen wethouder Ruppert, die tot voor kort het dossier van de sociale woonproblematiek behandelde. Volgens deze partijen is de wethouder niet in staat gebleken om voldoende regie te voeren op dit complexe dossier. Ook heeft de wethouder de raad volgens de indieners van de motie niet correct, volledig en tijdig geïnformeerd over de voortgang in het dossier.

De motie van wantrouwen kreeg geen steun van de overige fracties. Deze fracties waren van mening dat het dossier zeer complex is en dat het de wethouder niet volledig is aan te rekenen dat er nog geen pasklare oplossing ligt. Daarbij zou volgens deze fracties het aannemen van de motie geen oplossing zijn om de huidige situatie aan de te pakken. Daarmee werd de motie verworpen.

De raad nam het voorstel voor verlenging van de tijdelijke nachtopvang aan de Scheerder met een unanieme stem voor.

 

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant