Nieuwe regels voor urgent woningzoekenden Hoorn

Reactie(s)

huis (Medium)HOORN – De gemeenteraad van Hoorn heeft 16 september de Huisvestingsverordening 2014 vastgesteld. Hierin staan onder andere de regels voor toewijzing van sociale huurwoningen en urgent woningzoekenden.

Met de vaststelling van de nieuwe regeling veranderen de regels voor urgent woningzoekenden. Wie urgent een woning nodig heeft moet ten minste één jaar in de gemeente staan ingeschreven. Urgent woningzoekenden krijgen maximaal vijf extra inschrijfjaren, waarmee ze binnen 4 maanden aan een passende woning kunnen komen. Voorwaarde is wel dat ze een aangeboden passende woning ook accepteren. Doen ze dat niet, dan vervalt hun recht op voorrang. Een amendement van HSP en HOP om in bijzondere gevallen nog een tweede kans te krijgen, wees de raad af.

Vermogensgrens

Een amendement om in de nieuwe regeling voor urgent woningzoekenden geen vermogensgrens te hanteren, haalde het wel. Dit betekent dat de bepaling dat het vermogen van een urgent woningzoekende niet hoger mag zijn dan 30.000 euro wordt geschrapt. Dat vond een meerderheid van de raad eerlijk omdat die bepaling ook niet geldt voor gewone woningzoekenden.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moeten voor beide categorieën hetzelfde zijn, vond de raad. Het amendement dat dit regelt werd gesteund door GroenLinks, SP, PvdA, D66, CDA, HSP, HOP, HB, Hoorn Lokaal en VVD. Tegen stemden de fracties van VOCH en Fractie Tonnaer.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post