Westfriese ambtenaren helpen elkaar met vergunningenbeleid

Reactie(s)
Ondertekening

Foto via Hoorn.nl

HOORN – De zeven Westfriese gemeenten gaan intensief samenwerken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht- en Handhaving (VTH-taken). Aanleiding is de nieuwe Wet VTH die in 2015 ingaat. Deze wet stelt hogere eisen aan de kennis en ervaring van vakspecialisten. Uit een evaluatie blijkt dat geen van de Westfriese gemeenten hier geheel aan kan voldoen.

Samen hebben de gemeenten wel alle specialismen, kennis en ervaring in huis. Daarom is ervoor gekozen om de krachten te bundelen en elkaar aan te vullen waar nodig en mogelijk. De samenwerking start per 1 januari 2015.

Ondersteuning bij piekbelasting

Complexe taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden uitgevoerd door die medewerkers die daar gespecialiseerd in zijn. Denk daarbij aan een vergunningsaanvraag voor een ingrijpende wijziging van een rijksmonument, of complexe constructies of bouwwerken die in een gemeente sporadisch voorkomen. Daarnaast hebben de gemeenten afgesproken dat ze werk voor elkaar gaan verrichten bij piekbelasting of bij tijdelijke onderbezetting. Waar mogelijk werken ze mee aan onderlinge verzoeken voor tijdelijke detachering.

Voordelen

Deze samenwerking maakt het mogelijk om zonder extra kosten en investeringen toch aan de hogere eisen van de nieuwe Wet VTH te voldoen. De Westfriese gemeenten werken intensief samen en leren van elkaar, de processen worden op elkaar afgestemd, en de digitale uitwisseling van kennis en informatie wordt eenvoudiger. De kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken wordt daarmee in alle Westfriese gemeenten verhoogd. Door samenwerking verbetert de beoordeling van gevaarlijke en complexe situaties. Dit draagt bij aan de veiligheid en kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post