Drechterland: ‘Je vrouw met smoes meenemen en zelf ook lintje krijgen”

Reactie(s)

VENHUIZEN  –  In Café Restaurant De Roode Leeuw reikte burgemeester Rob van der Riet vrijdagochtend de koninklijke onderscheiding uit aan vier inwoners van Drechterland. Allen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer T.J. van Meurs, echtpaar mevrouw M.A. Goedhart-Ruiter (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) en de heer N.T. Goedhart (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) en de heer P.A. Boon (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) een Koninklijke Onderscheiding uit.

De heer Theo van Meurs uit Hoogkarspel

1979-heden  De heer Van Meurs is vrijwilliger voor het archeologisch onderzoek/amateurarcheoloog bij de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland), afdeling West-Friesland. Hij assisteert bij opgravingen, conserveert en restaureert vooral metalen voorwerpen. Hij heeft zich gespecialiseerd in de numismatiek (m.n. Romeinse munt, middeleeuwse munten en VOC-munten). Zijn belangrijkste vondst is een gouden beugelsieraad uit de 11de eeuw.
De heer Van Meurs publiceert zo nu en dan een bescheiden verhaal. De laatste drie jaar is hij auteur van de digitale nieuwsbrief van de AWN. Ook houdt hij zich bezig met het onderhoud en technische zaken van het onderzoeksschip van de AWN.

De heer Van Meurs is lid van de werkgroep Bewoningsgeschiedenis en Monumenten van de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud. Sinds 2008 is hij vrijwilliger en motor van het project “Het opgegraven potje” voor de hoogste groepen van de basisscholen in Hoogkarspel en Westwoud. Sinds 2010 wordt het project op scholen in heel West-Friesland verzorgd. De module en bijbehorende tekst zijn door de heer Van Meurs ontwikkeld. Hij schreef diverse publicaties in de opeenvolgende jaarboeken van de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud.

De heer Van Meurs wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur en uitstraling van genoemde activiteiten ontvangt de heer Van Meurs de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Marga Goedhart-Ruiter uit Oosterblokker 

Mevrouw Goedhart-Ruiter is vrijwilliger en secretaris van de IJsvereniging Westwoud-Oosterblokker. Zij is naast haar bestuursactiviteiten actief bij kantinewerkzaamheden en de organisatie van wedstrijden. Sinds 1988 is zij voorzitter en bestuurslid van de Stuurgroep Recreatief Bewegen Hoogkarspel. Daarnaast is mevrouw Goedhart-Ruiter vrijwilliger bij Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. Zij verricht hand- en spandiensten voor het centrum.  Van 1993-2011was zij jurylid bij de Ringsteekvereniging Oosterblokker.

Vanaf 2001 is mevrouw Goedhart-Ruiter bestuurslid en voorzitter van de Seniorenbond Pancratius in Oosterblokker.

Mevrouw Goedhart-Ruiter wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van genoemde activiteiten ontvangt mevrouw Goedhart-Ruiter de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Nic Goedhart uit Oosterblokker (echtgenoot van mevrouw Goedhart-Ruiter)

De heer Goedhart is bestuurslid van de IJsvereniging Westwoud-Oosterblokker. Hij is een periode voorzitter geweest en verricht hand- en spandiensten voor de vereniging. Verder heeft hij geholpen bij de bouw van de kantine en de opslag c.q. machineberging. Hij is daarnaast belast met de aankoop van machines, het werven van donateurs en hij draagt bij aan de organisatie van wedstrijden. Daarnaast is de heer Goedhart vrijwilliger bij het Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker. Van 1994 tot en met 2011 was hij ringmeester en vrijwilliger bij de Ringsteekvereniging Oosterblokker ‘In Harmonie’. Ook is de heer Goedhart vanaf 1997 vrijwilliger bij de Seniorenbond Pancratius in Oosterblokker. Vanaf 2004 is hij vrijwilliger bij de Jeu de Boulesbaan.

De heer Goedhart wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Goedhart de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Piet Boon uit Wijdenes

De heer Boon was van 1978 tot 1997 als archiefambtenaar werkzaam bij het Westfries Archief te Hoorn (voorheen Archiefdienst Westfriese Gemeenten). De heer Boon was van 1974 tot 1997 redacteur van het kwartaalblad en van 1997 tot 2004 voorzitter van de Stichting Westfriese Families (voorheen Historisch Genootschap Oud West-Friesland). Deze stichting is deel van het Westfries Genootschap en wil de genealogie bevorderen. De heer Boon was betrokken bij meer dan negentig uitgaven van genealogieën of genealogische artikelen. Daarnaast verzorgde hij in de serie “Westfriese Geslachten” de genealogie “Breebaart” en de genealogie “Mantel”. De heer Boon schreef het manuscript ‘Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout’.

Van 1979-2005 was de naam van betrokkene verbonden aan de “Bibliografie van West-Friesland”, zoals die in het jaarboek van de stichting verscheen. Voorts verscheen er in het jaarboek van 1984 van zijn hand een kritische beschouwing “Vijftig bundels in 60 jaar” en in het jaarboek van 2008 stond de kritische beoordeling “De bundel beter bekeken: West-Friesland Oud en Nieuw in de jaren 1985-2007”. Er verscheen in 1997 van de hand van de commissie Geschiedschrijving, waar de heer Boon lid van was, ‘Westfriese Gatenkaas, publicaties over de geschiedenis van West-Friesland: inventarisatie en leemten’.

Van 1989-1999 was de heer Boon redactielid van het ‘Tijdschrift voor Zeegeschiedenis’ van de Nederlandse Vereniging van Zeegeschiedenis.

Als historicus is de heer Boon van grote invloed op de geschiedschrijving van West-Friesland. Hij heeft meer dan honderd publicaties op zijn naam staan en hij heeft vele anderen  gestimuleerd en geholpen bij de totstandkoming van scripties, boeken en artikelen. Als maritiem historicus heeft hij lezingen in het buitenland verzorgd en buitenlandse publicaties geschreven. Hij was ook actief betrokken bij de studie van de zogenoemde “Sontvaart” en het daaruit voortvloeiende internationale project tot de uitgaven van de Sonttabellen in Kopenhagen, Groningen en Leeuwarden.
Op latere leeftijd heeft de heer Boon de universitaire opleiding Geschiedenis volbracht met als afsluiting een promotie in 1996. Het proefschrift “Bouwers van de Zee: zeevarenden van het Westfriese platteland 1680-1720 was van een hoog wetenschappelijke kwaliteit. Hij zet zijn wetenschappelijke activiteiten nog steeds voort.
Vanaf 2005 is de heer Boon vrijwilliger bij het Westfries Archief in Hoorn. Betrokkene inventariseert o.a. particuliere archieven en verricht onderzoek.

De heer Boon ontving in 1995 de Westfrieslandprijs van het Westfries Genootschap voor zijn betekenis voor de geschiedschrijving van de regio en in 2005 werd hij benoemd tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap.

De heer Boon wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Boon de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post