Drechterland: Waaraan moet nieuwe burgemeester voldoen?

Reactie(s)
robvanderriet_oh

Rob van der Riet tijdens Open Huis van afgelopen maand

HOOGKARSPEL – Wat vinden de inwoners van Drechterland belangrijk bij het kiezen van een nieuwe burgemeester? Alle inwoners kunnen meedenken via een enquête. De enquête is opengesteld tot en met 17 juni 2015.

Een speciale commissie binnen de gemeenteraad buigt zich deze maand over de profielschets voor de toekomstige burgemeester. Door mee te doen met een enquête kunnen inwoners input leveren aan de commissie. De enquête wordt zeven dagen opengesteld tot en met 17 juni 2015.

Procedure nieuwe burgemeester

Afgelopen 7 mei kondigde burgemeester Van der Riet zijn aanstaande pensioen aan. Dat betekent dat de gemeenteraad een sollicitatieprocedure start voor een nieuwe burgemeester. Het proces voor het benoemen van een nieuwe burgemeester neemt ongeveer tien maanden in beslag. De fractievoorzitters zullen een profielschets opstellen voor de toekomstige burgemeester van Drechterland. Samen met de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en één van de wethouders vormen zij de Vertrouwenscommissie. Deze profielschets wordt daarna voorgelegd aan de gemeenteraad.

Input profiel van inwoners

Voor het opstellen van dit profiel vraagt de commissie uw input. Denk mee over hoe u de toekomstige burgemeester het liefst ziet functioneren. Met behulp van deze input wordt een definitieve profielschets opgesteld door de commissie. Deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad. In de profielschets staat aangegeven waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen, welke functies en rollen hij of zij heeft en welke competenties. Alle inwoners van Drechterland kunnen met de commissie meedenken. De adviesraden zijn persoonlijk benaderd om deel te nemen aan de enquête.

U kunt meedoen aan de enquête De toekomstige burgemeester van Drechterland van 10 juni 9.30 uur tot en met 17 juni 23.00 uur. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten.

De enquête bestaat uit drie onderdelen:

  • Top vijf kwaliteiten van de nieuwe burgemeester
  • Zeven dilemma’s die hij of zij tegenkomt
  • Open en meerkeuze vragen

De taken van een burgemeester

De burgemeester heeft vele rollen en taken. Zo is de burgemeester voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Daarnaast heeft hij of zij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. De burgemeester ziet toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden. En heeft een belangrijke rol in het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen. Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente.

Tekst: Gemeente Drechterland

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post