Flinke bezuinigingen bij brandweer Veiligheidsregio NHN

Reactie(s)
brandweerkazerne Avenhorn

De vorige jaar geopende brandweerkazerne Avonhorn

NOORD-HOLLAND – Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland wil de komende jaren fiks besparen op de kosten van brandweerzorg. In 2015 moet een structurele bezuiniging van 4,9 miljoen euro worden gerealiseerd. In 2016 komt daar nog eens 1,9 miljoen euro bij. Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio volgt daarmee het advies van een tijdelijke commissie onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, bestaande uit een aantal burgemeesters en een gemeentesecretaris uit de regio. Dit schrijft de veiligheidsregio NHN op haar eigen website.

De commissie werd ingesteld nadat in het algemeen bestuur van oktober 2014 duidelijk werd dat een meerderheid de burgemeesters in vanaf 2015 totaal 7,4 miljoen wilden bezuinigen op brandweerzorg in deze regio. Met het voorstel van het dagelijks bestuur wordt deze ambitie niet volledig gehaald. De bezuinigingsmaatregelen zijn nu voorgelegd aan de Ondernemingsraad van de veiligheidsregio. Op 27 maart wordt het voorstel behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur. Deze wordt gehouden op Texel.

De tijdelijke bestuurscommissie heeft een breed scala van mogelijke maatregelen geïnventariseerd en afgewogen. Hoewel de voorgenomen maatregelen fors zijn, gaan ze in principe niet ten koste van de brandweerposten in de regio. Het dagelijks bestuur is van mening dat er gesneden moet worden in de bedrijfskosten van de veiligheidsregio. Sommige afdelingen moeten het met minder mensen doen. Ook wordt de controle van bluswatervoorzieningen teruggebracht en regionale oefenplaatsen beperkt.

Van 1400 naar 1200 brandweervrijwilligers

Op termijn wordt ook het aantal brandweervrijwilligers teruggebracht. Op dit moment werken zo’n veertienhonderd brandweervrijwilligers bij de veiligheidsregio. In het dekkingsplan is berekend dat het met minder kan. Op termijn moet dit leiden tot twaalfhonderd vrijwilligers. Deze krimp vindt in hoofdzaak via natuurlijk verloop plaats.

Minder hoogwerkers en faciliteiten vrijwilligers

Andere maatregelen zijn het beperken van piketten, het terugbrengen van het aantal hulpverleningsvoertuigen en het halveren van faciliteiten voor vrijwilligers (zoals vergoedingen voor onderlinge activiteiten en historisch materieel). In de voor 2015 opgestelde begroting wordt uitgegaan van uitbreiding van het aantal jeugdbrandweerkorpsen. Hiermee wordt pas op de plaats gemaakt. Het aantal jeugdbrandweerkorpsen blijft bij het oude. Tenslotte wordt het aantal hoogwerkers in de regio teruggebracht naar vier. Nu zijn dat nog zes.

Tot op dit moment voert de veiligheidsregio voor de aangesloten gemeenten een advies en toezichttaak uit voor complexe (bouw)projecten. De dienstverlening die nu wordt verricht bevindt zich boven het wettelijk kader. Door de adviestaak terug te brengen naar de wettelijke taak kan eveneens een bezuiniging worden gerealiseerd.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post