Gemeenten: Meldt overlast waterplanten Markermeer

Reactie(s)
waterplanten

Te veel waterplanten zorgt voor overlast voor watersporters.

HOORN – In het voorjaar en de zomer groeit alles wat groen is. Maar ook onderwater waar te veel waterplanten een overlast zijn. De gemeente Hoorn doet een oproep aan watersporters om overlast van waterplanten in het Markermeer te melden via www.hoorn.nl/overlastwaterplanten.

De afgelopen twee zomers hebben gebruikers van het Hoornse Hop al veelvuldig gemeld bij het digitaal meldpunt voor overlast van waterplanten in het Markermeer. Deze zomer gaan de provincie Noord-Holland en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Zeevang en Hoorn waterplanten maaien in het Hoornse Hop.

Waterplantenoverlast

In de ondiepe delen van het Markermeer groeien veel waterplanten. Deze zorgen voor schoon en gezond water en voor het natuurlijke en biologische evenwicht in het water. De recreatievaart heeft echter veel last van waterplanten. Vooral fonteinkruid kan tot aan het wateroppervlak groeien en kan in de schroef terecht komen of aan de kiel of het roer blijven hangen. Daarbij zijn er meldingen van steeds grotere waterplantenvelden. De overlast wordt voornamelijk ervaren op de route Edam-Volendam en Hoorn.

Maaien in juli

Via www.hoorn.nl/overlastwaterplanten kan digitaal een melding worden gedaan waarbij de waterrecreant informatie kan geven over de ondervonden overlast. Zo is het mogelijk de coördinaten te noteren of op een kaartje de locatie aan te geven waar de overlast wordt ervaren. Omdat deze zomer gemaaid gaat worden, is het extra belangrijk dat recreanten meldingen blijven indienen en daarbij de locatie van waterplanten zo exact mogelijk aangeven. Het meldpunt wordt mede gebruikt om te bepalen waar de meeste overlast is en waar dus ook gemaaid moet worden.

De voorbereidingen voor het maaien zijn in volle gang. Naar verwachting worden in juli waterplanten in het Hoornse Hop gemaaid. Het is nog niet duidelijk hoeveel waterplanten kunnen worden gemaaid met het beschikbare budget en op welke locaties gemaaid gaat worden. Binnenkort nemen de deelnemende overheden hierover een beslissing. Ook het Watersportverbond, Stichting Waterfront Hoorn, reddingsstation Zeevang, de ANWB, Recron en de Hiswa zijn hierbij bij betrokken.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post