Provincialeweg wordt maximaal 70 km/uur

Reactie(s)
70kmpu_bordHOORN – B en W hebben besloten om op de Provincialeweg een maximum snelheid in te stellen van 70 km/uur en de weg binnen de bebouwde kom te brengen. Nieuwe bebording zal de weggebruikers attenderen op de veranderingen. Het college bracht 30 oktober 2014 dit idee naar buiten.

De Provincialeweg is de belangrijkste ontsluitingsweg in Hoorn. De gemeente Hoorn geeft aan dat het besluit is genomen mede gebaseerd op 160 veelal positieve inspraakreacties van inwoners en ondernemers. De doorstroming is volgens de Hoornse politiek op sommige momenten slecht.

“Als we de snelheid verlagen van 80 naar 70 km per uur, dan verwacht ik een betere doorstroming. Bovendien zorgt de lagere snelheid voor minder geluid en minder luchtverontreiniging. Ik hoop dat de betere doorstroming ervoor zal zorgen dat automobilisten minder behoefte hebben om voor alternatieve routes door de aangrenzende wijken te kiezen.” -Wethouder Samir Bashara

Groene Golf

De nieuwe maximum snelheid heeft geen gevolgen voor de groene golf. Die is al sinds jaar en dag ingesteld op een rijsnelheid van 70 km/uur. De snelheidsbeperking gaat nu gelden voor de hele Provincialeweg binnen de gemeentegrens van Hoorn. Aan de westzijde van Hoorn komt de overgang naar 70 km/uur te liggen tussen de rotonde A7 en de turborotonde, aan de oostzijde direct ten oosten van Hoorn 80. Op dit moment ligt de Provincialeweg buiten de bebouwde kom van Hoorn. Door de weg binnen de bebouwde kom te brengen, met een maximumsnelheid van 70km/uur, is de weg niet langer een barrière maar onderdeel van de stad.

 

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post