Waarom zou ik stemmen voor Provinciale Staten?

Reactie(s)

StemWijzer Noord HollandWESTFRIESLAND – Op 18 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Dat er gestemd kan worden is bij veel mensen wel bekend, maar waarom en waarvoor?  De provincie Noord Holland probeert op haar website het belang van deze verkiezing aan te tonen. Heeft u daarna nog hulp nodig bij uw keuze, dan kunt u gebruik maken van de stemwijzer.

De provincie regelt de zaken die te klein zijn voor het rijk en te groot zijn voor de gemeenten. Zo op het eerste gezicht merkt u in het dagelijks leven misschien niet veel van de provincie. Provincies hebben geen loket waar u een paspoort of rijbewijs kunt halen. Toch doet de provincie méér dan u denkt. Een paar voorbeelden.

Ruimtelijke ordening

Het dagelijkse leven van mensen speelt zich af in huizen, winkels, scholen, bedrijven, boerderijen, natuur, recreatiegebieden en sportvelden. De provincie zorgt samen met andere overheden voor een passende invulling van de leefomgeving. De taak van de provincie is onder meer om ervoor te zorgen dat mensen op een zo gunstig mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren. Voor de provincie Noord-Holland is de luchthaven Schiphol een belangrijke factor. De provincie coördineert een goede ruimtelijke ordening op de grond met de ruimtelijke ordening in de lucht.

Verkeer en Vervoer

Noord-Holland is een provincie met veel verkeer. Er wonen immers meer dan 2,5 miljoen mensen die iedere dag naar hun werk of naar school moeten en die in de weekeinden willen recreëren. De provincie zet zich in voor een goed openbaar vervoer, maar probeert niet langer de automobilist uit de auto te krijgen. Mobiliteit mag dus. De provincie zorgt voor het aanleggen en verbeteren van wegen, het aanleggen van verkeersveilige rotondes en de fietspaden.

Water

Droge voeten, een goed waterpeil in de sloot en drinkwater zo uit de kraan. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Water is een schaars goed, ook in Noord-Holland. Een schaars goed, dat soms ook overvloedig aanwezig kan zijn. Dat maakt het beheer van het water niet eenvoudig. Veiligheid staat voorop. Samen met de Rijksoverheid en de waterschappen is de provincie verantwoordelijk voor het waterbeheer in Noord-Holland.

Groen

De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners zet de provincie zich in voor het behoud van natuur en landschap, zodat u kunt genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Milieu

Een schoon en veilig milieu is belangrijk, omdat het voor een groot deel de gezondheid van mensen bepaalt. Schone lucht, water en grond beïnvloeden de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarom spant de provincie zich in voor de verbetering van het milieu in Noord-Holland.

Meer weten over de provincie?

Over de taken van de provincie is nog veel meer te vertellen. Meer weten? Kijk dan op www.noord-holland.nl

Tekst en afbeelding: www.noord-holland.nl

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post