Enkhuizen praat inwoners bij over hulp vluchtelingen

Reactie(s)

ENKHUIZEN – De door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over hulp aan vluchtelingen en asielzoekers is zaterdagochtend in de Nieuwe Doelen in Enkhuizen bijgewoond door 150 belangstellenden. Enkhuizen kijkt actief naar oplossingen voor de opvang van statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Burgemeester Jan Baas kijkt terug op een goede bijeenkomst: “Ik ben trots op Enkhuizen; er ontstond een goed gesprek waarbij voor ieders mening ruimte was.”

Statushouders

De burgemeester leidde de bijeenkomst in door nogmaals het collegestandpunt te verwoorden: “In Enkhuizen zijn geen geschikte locaties beschikbaar zijn voor de gevraagde vormen van opvang door de COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Het college wil daarom kijken naar de mogelijkheid om extra capaciteit in de vorm van alternatieve woonruimte beschikbaar te stellen voor de zogenaamde statushouders. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zo ontstaat er in de asielzoekerscentra weer ruimte voor nieuwe vluchtelingen.

Ruimte voor 53 statushouders

Na de burgemeester kwamen wethouder Olierook, Harry Draaisma (directeur Welwonen) en Tineke Parson (directeur VluchtelingenWerk Noordwest Holland) aan het woord. Daarna was er onder leiding van dagvoorzitter Kees van Zijverden ruimte voor vragen en discussie. Aanwezigen stelden onder andere vragen over hoe en waar statushouders worden gehuisvest en wat dat voor gevolgen heeft voor de woningbeschikbaarheid.

Dit jaar zullen er in Enkhuizen 33 statushouders gehuisvest worden (27 daarvan zijn al geplaatst) en volgend jaar 47. In overleg met de woningstichting wordt daarom onderzocht of er versneld extra woningen gebouwd kunnen worden, waarin ook statushouders gehuisvest worden.

Samenwerking

Ook boden aanwezigen hulp aan om vluchtelingen te begeleiden en werden door sommigen zorgen geuit. Met behulp van alle input gaat de gemeente verder werken aan een plan om de extra statushouders te kunnen huisvesten en te begeleiden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met instanties zoals Welwonen en Vluchtelingenwerk.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post