Belastingtarieven voor Hoorn in 2016

Reactie(s)

geld_euro's_munten (breed)HOORN – De gemeenteraad van Hoorn heeft dinsdag in de Raad de tarieven voor de belastingen in 2016 vastgesteld. De meeste belastingtarieven gaan met 1% omhoog, gelijk aan de inflatie. Bij sommige belastingen wordt van die 1% afgeweken om de tarieven meer kostendekkend te maken. Dit geldt voor de afvalstoffenbelasting (+3,2-3,6%), OZB (+2,1-2,5%), rioolheffing (+2,8%), begraafrechten (14%) en bouwleges.

Wijziging

Bij de behandeling van de Verordening Havengeld 2016 nam de gemeenteraad een amendement (wijziging) aan van D66, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, SP, PvdA, Hoorns Belang, GroenLinks en de Hoornse Seniorenpartij. Het CDA en de HOP steunden het amendement. De VVD, VOCHoorn en Jong en Oud voor Hoorn stemden tegen. Hiermee gaat het havengeld voor riviercruiseschepen omhoog. Het havengeld, exclusief stroom, gaat in april en mei per meter lengte per dag van € 3,50 naar € 3,55. In de overige maanden gaat het tarief van € 2,00 naar € 2,05. De reserveringskosten gaan van € 150 naar € 151,50 per dag of dagdeel.

Verzoek

In een motie deden VVD, HOP, Jong en Oud voor Hoorn, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer, Hoorns Belang, VOCHoorn en Hoornse Seniorenpartij het verzoek aan het college om te onderzoeken hoe de gemeente de uitvoeringskosten van bouwleges kan verlagen. Dit zijn de kosten voor het aanvragen van een vergunning bij een verbouwing.

Huisvuil

Voor het ophalen van huisvuil brengt HVC de gemeente kosten in rekening. Deze berekent de gemeente door via de Afvalstoffenheffing. Het tarief stijgt met 3,6 % (eenpersoonshuishoudens) en 3,20 % (meerpersoonshuishoudens). Daar zijn meerdere oorzaken voor. Allereerst zijn de kosten voor verbranding en compostering gestegen. Daarnaast heft het rijk een Afvalbelasting, die de gemeente via de Afvalstoffenheffing doorberekent. Tot slot berekent de gemeente de kosten door voor het heffen en innen van de Afvalstoffenheffing en de kosten voor het opruimen van verkeerd aangeboden huisvuil.

OZB

Uitgangspunt voor de OZB is een verhoging van de OZB-opbrengst met 1%. De waarde van woningen en niet-woningen (winkels en bedrijfspanden) zijn in veel gevallen gelijk gebleven. Er is onder andere sprake van veranderde regelgeving  voor de OZB-aanslagen voor verzorgingshuizen. Om toch de gewenste OZB-opbrengst te behalen, worden de tarieven OZB voor woningen met 2,1% verhoogd en voor niet-woningen met gemiddeld 2,5%.

Rioolheffing

De tarieven voor de rioolheffing stijgen met 2,8 procent. Dit om de hoge kosten voor het vervangen van gemalen en rioleringen de komende jaren te kunnen bekostigen.

Begraafrechten

De begraafrechten stijgen in 2016 met 14%. Dit heeft te maken met de kosten voor de aanleg van de nieuwste begraafplaats Zuiderveld aan de Zuiderdracht.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post