Column Sjaak Grosthuizen: Pio’s

Reactie(s)

29 oktober 2016 – Column Sjaak Grosthuizen: Pio’s

Het zou elke keer een klein feestje moeten zijn, wanneer jongelingen, hun puberteit net ontstegen, zich bewust worden van het goed en het kwaad in de samenleving. En dat zij zich dan consequent doordenkend meningen vormen over de noodzaak er iets aan te doen. Niet iedere jongeling beleeft dat moment en vaak is dat jammer en soms is dat toe te juichen. De vorming van een maatschappelijk geweten kan heftige momenten met zich meebrengen. Te bestrijden onrecht kun je op vele manieren te lijf gaan. Het doen van donaties aan goede doelen is natuurlijk lofwaardig, maar er is ook de mogelijkheid tot persoonlijke inzet. Dat kan leiden tot de positie van pio, politicus in opleiding, maar ook tot vandaal.

politicus in opleiding, maar ook tot vandaal.

Hoornse monumenten werden deze week beklad door een groep die zich de Grauwe Eeuw noemt en in redelijk Nederlands motiveerden zij hun dadendrang. Dat voorkwam mijn gedachte dat het adolescenten waren die alle Pokémonfiguurtjes hadden verzameld en nu hun fanatisme wilden richten op een beter klinkende idiotie. Het bestrijden van de verering van de mensonterende daden van de VOC.

Zonder enige schaamte en zelfs met wat lichte trots kom ik ervoor uit dat ik in het verleden enthousiast heb meegedaan met stakingen en demonstraties. Ik had nog net geen vaste plek op het Malieveld en ook in Amsterdam en Utrecht liggen heel wat demonstratieve slenterstappen en heb ik mijn keel schor geschreeuwd met collectieve leuzen tegen onrecht van dat moment. Met enige trots vernam ik dat ook mijn dochter niet schroomt om te demonstreren, wanneer zich de noodzaak daartoe aandient. Maar enige lust om tijdens het demonstreren zaken te bekladden of te vernielen is mij altijd vreemd gebleven.

Natuurlijk vent ik niet uit trots te zijn op de daden van regering en handelaren in voorgaande eeuwen op verre plekken en hier. Ik denk ook wel eens wanneer ik de monumentale optrekjes in de binnenstad en in het havengebied aanschouw, dat die neergezet zijn door lieden met een laakbare visie op sociaal ondernemerschap. Zou de volgende stap van de luitjes van de Grauwe Eeuw zijn, het willen weghalen van alle historische panden met een VOC-verleden, om daarmee plekken te creëren voor sociale woningbouw?

Hebben de actievoerders soms daadwerkelijk gezien dat ons college maandelijks een matje uitspreidden voor het beeld van JPC om daar geknield of met diep gebogen houding daadkracht af te smeken en met de armen om elkanders schouders af te sluiten met het gezamenlijk: ‘Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons.’ Je weet het maar nooit met de huidige machthebbers.

Is er in het bisschoppelijke Utrecht niks te bekladden?

Het vermoeden bestaat dat enkele actievoerders afkomstig zijn uit de Utrechtse wijk Lombok. Een Utrechtse wijk, op Nêerlands dierb’re grond nota bene. Wanneer ze uit het werkelijke Lombok afkomstig waren en middels de lange reis daarvandaan namens geslachtofferde voorouders een daad hebben willen stellen, zou ik het alvorens af te keuren wel een beetje kunnen begrijpen. Is er in het bisschoppelijke Utrecht niks te bekladden?

Politiek bewustzijn moet zich ontwikkelen. Dat is dringend noodzakelijk in Nederland. Ook bij nu functionerende politici. Het is inderdaad niet te verkopen dat pakweg 20% van de Nederlandse kiezers zich in een referendum negatief opstellen tegenover een punt waar het helemaal niet over gaat en dat dan regeringspartijen zich aan een gekaapte uitspraak willen binden. Politiek is iets voor mensen die hun kop erbij hebben en houden.

In Hoorn heb ik me deze week gelaafd aan lokale politici, die daar in grote meerderheid aan voldoen. Kom hier als pio gerust stage lopen. Als je goed je best doet, heb je geen verfkwast nodig.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post