Gemeente: ‘Heeft u een goed idee voor Enkhuizen?’

Reactie(s)

JanBaas_enkhuizenENKHUIZEN – De gemeente Enkhuizen vraagt aan de inwoners of zij ideeën hebben voor Enkhuizen. Dat idee kunt u voorleggen en mogelijk (laten) uitvoeren. Met 20 medestanders is het mogelijk het voorstel als agendapunt op de raadsagenda te plaatsen.

“U wordt dan uitgenodigd om uw idee toe te lichten en de gemeenteraad beslist of hij het een goed idee vindt voor de gemeente. Zo kunt u dus rechtstreeks invloed uitoefenen op de stad en uw eigen leefomgeving,” aldus het verzoek van de gemeente Enkhuizen.

Burgerinitiatief op de raadsagenda

Hier vindt u alle informatie en voorwaarden over het indienen van een burgerinitiatief. Op het formulier geeft u de gevraagde informatie over uw idee of voorstel; dit helpt u om uw initiatief te verwoorden. Bij het formulier moet u een lijst inleveren met tenminste twintig namen, adressen, geboortedata en handtekeningen. U bent vrij om uw idee naar eigen inzicht uit te werken in een bijlage.

Over de volgende onderwerpen kunt u geen burgerinitiatief indienen:
– onderwerpen waarover de gemeenteraad geen bevoegdheid heeft;
– vragen over gemeentelijk beleid, klachten of bezwaarschriften;
– onderwerpen over belastingen en heffingen;
– onderwerpen waarover de raad korter dan 2 jaar geleden al eens heeft besloten.

College behandeling

In het geval dat u toch een voorstel indient, waar de raad niet over mag beslissen, maar het college wel. Zo’n voorstel zal worden doorgestuurd naar het college.

Extra tips

Als u niet zeker weet of uw idee, onder werp of voorstel geschikt is om in te dienen als burgerinitiatief, overleg dan eerst met de griffier van de gemeenteraad. Mogelijk krijgt u dan nog bruikbare tips en aandachtspunten. Wilt u eerst meer weten of overleggen, bel dan de gemeente (0228) 360 100 en vraag naar de griffier. Mailen kan ook naar griffier@gemeenteraad-enkhuizen.nl.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post