Wethouder Flierman (Stede Broec) legt zijn functie neer

Reactie(s)

STEDE BROEC – Henk Flierman heeft per direct zijn functie als wethouder van Stede Broec neergelegd. De aanleiding is het rapport van de Stichting Muziekschool Stede Broec en het feitenonderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Hij heeft woensdag zijn ontslag ingediend bij burgemeester Goldschmeding.

Uit het onderzoek van BING blijkt dat het oude bestuur van de Stichting Muziekschool Stede Broec (SMS) van 2005 tot 2015 uitgaven heeft gedaan die niet ten gunste kwamen van de muziekschool. Deze beschuldiging raakt wethouder Flierman in zijn rol als voormalig bestuurslid van SMS. Dit is voor wethouder Flierman de aanleiding om woensdag 9 november zijn ontslag in te dienen bij burgemeester Goldschmeding.

Bestuursaansprakelijkheid

Wethouder Flierman: ”Voor iedere bestuurder geldt een collectieve verantwoordelijkheid. Een bestuurder kan zich niet gauw onttrekken aan de bestuursaansprakelijkheid als andere bestuurders van de vereniging of stichting zich schuldig hebben gemaakt. De mate waarin een bestuurder schuldig is, is niet relevant.

In dat licht bezien en gelezen het BING-rapport mogen de bestuurlijke zaken van de muziekschool, die niet in overeenstemming waren met good governance, niet verbonden worden aan mijn functioneren als wethouder naar de toekomst toe. “Dat er mijnerzijds in deze géén sprake is van integriteitsschending en fraude, doet daar niets aan af. Dit brengt mij dan ook tot het besluit mijn functie als wethouder neer te leggen,” aldus de wethouder.

Wethouder

Flierman is sinds 2012 wethouder Welzijn. In de periode 30 mei 2013 – 24 april 2014 was hij raadslid van Gemeentebelangen Stede Broec (GBS). In de periode 1988 – 1994 en 1998 – 2003 was hij ook wethouder in Stede Broec.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post