Presentatie van concept nieuwe binnenstadsvisie Hoorn

Reactie(s)
Niuewe slimme afvalbakken in binnenstad van Hoorn

Gemeente Hoorn werkt aan nieuwe binnenstadsvisie. Wonen, winkelen, werken en toerisme.

HOORN – De komende weken bespreekt het college van de gemeente Hoorn de eerste aanzet voor de integrale visie voor de binnenstad met de stad en de gemeenteraad. Op 20 januari is er een presentatie tijdens het Overleg Leefbaarheid Binnenstad en op 26 januari bespreekt de raadscommissie de concept visie.

Totstandkoming

De concept visie op de toekomst van de Hoornse binnenstad is tot stand gekomen op basis van inbreng vanuit gesprekken met de raad, discussies tijdens de Week van de Hoornse Binnenstad op Facebook en de gesprekken tijdens de drie binnenstadslabs, de twee expert meetings die de gemeente in september en oktober 2015 organiseerde en de informatiebijeenkomst met de raad eerder deze maand.

Inspirerend proces

‘Dit is een heel inspirerend proces geweest,’ aldus Samir Bashara (wethouder Verkeer en Vervoer en project Binnenstadsvisie). ‘Heel veel mensen hebben op verschillende manieren hun input gegeven en dat heeft een schat aan informatie en meningen opgeleverd. Al deze inbreng is nu vertaald in een concept visie die we de komende weken willen finetunen met inbreng van de stad en de raad.‘

Binnenstadsvisie

Belangrijke uit¬gangs¬punten van de concept visie zijn een gemengde binnenstad die flexibel kan inspelen op alle ontwikkelingen van de ko¬men¬de jaren en het principe ‘bereikbaarheid op maat’. Die elementen zijn nader uitgewerkt in voorstellen die specifiek zijn toegesneden op de binnenstad van Hoorn, met zijn historie en zijn ruimtelijke en func¬tio¬ne¬le opbouw. Dat is maatwerk. Dilemma’s zijn onder meer het al dan niet toevoegen van woningbouw aan de zuidkant van Visserseiland, een eventuele verkenning van de optie om de witte vloot te verplaatsen naar een locatie bij de Nieuwe Wal en maatregelen om de binnenstad autoluwer te maken.

Aantrekkelijke binnenstad

Ben Tap, wethouder Economische Zaken: ‘De ontwikkelingen staan niet stil. Zeker op het gebied van detailhandel gebeurt er veel. Wij willen als gemeente goed en snel inspelen op die veranderingen om, ook op de langere termijn, een aantrekkelijke binnenstad te hebben met een hoge verblijfskwaliteit voor verschillende doelgroepen. Deze visie geeft uiteindelijk het antwoord op de vraag hoe we dat het beste kunnen doen.’

Presentatie

Op 20 januari wordt de concept visie gepresenteerd tijdens het Overleg Leefbaarheid Binnenstad. Dit start om 20.00 uur in brasserie Turf, Gedempte Turfhaven 19. Na een huishoudelijk gedeelte staat de binnenstadsvisie vanaf 20.30 uur op de agenda. Alle geïnteresseerden zijn hier welkom. Publiek is ook welkom tijdens de raadscommissie van 26 januari in de raadszaal van het stadhuis. Deze start om 20.00 uur.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post