Heijmans start met kleinere afgesproken deelprojecten N23 Westfrisiaweg

Reactie(s)

REGIO – De provincie Noord-Holland meldt dat Heijmans vandaag is gestart met de eerste werkzaamheden op locaties waarover de provincie en Heijmans in december overeenstemming hebben bereikt.

Het gaat onder meer om de werkzaamheden voor het afbouwen van de rotonde bij de Florasingel in Stede Broec, het bouwen van de grondwal/geluidscherm Zwaagdijk-West en het geluidscherm bij de Zesstedenweg in Koggenland. Een gedetailleerde planning van de werkzaamheden is er nog niet, maar zal naar verwachting spoedig volgen.

Aan de slag

Al eerder heeft Heijmans op 21 december de tijdelijke oversteek van de N302 voor fietsers bij De Strip (Hoorn) open gesteld. En zijn op het hele tracé van de N23 reeds maatregelen genomen om overbodige borden te verwijderen, hekken die het zicht belemmeren weg te halen, wegverharding (asfaltering) te verbeteren en de belijning te verduidelijken. Op de plaatsen waar fietsers rijstroken met autoverkeer oversteken komen binnenkort attentieverhogende maatregelen, zoals bebording langs de weg en belijning op de weg. Op een aantal locaties is de verlichting verbeterd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de fietsoversteek Vredemakersweg en het fietspad Obdam-Heerhugowaard. Onder de brug over de Ringvaart wordt nog tijdelijke verlichting aangebracht.

En de voortgang van de overige werkzaamheden? “De provincie blijft met Heijmans in gesprek over hervatting van alle resterende werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg,” aldus het bericht van de provincie.

Reacties

Eerste reacties op het bericht op facebook zijn divers. Mandy “Helemaal super! Voor het personeel dat de rotonde gaat afmaken alvast dank voor jullie inzet.” maar ook een reactie van iemand die het weer volgt. “haha, nu gaan ze aan het werk, en dan gaat het vriezen….”

Bron: projectburo N23Westfrisiaweg

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post