Strandpaviljoen op Vooroever Medemblik en nieuwe locatie Bestevaer

Reactie(s)

MEDEMBLIK – “Het strandpaviljoen op de Vooroever bij Medemblik zal er deze zomer nog komen.” Dit melden het recreatieschap West-Friesland en de gemeente Medemblik in een gezamenlijk bericht.

De plek voor het paviljoen was volgens beiden snel gevonden; Het begin van het grote nieuwe strand aan de Vooroever Medemblik. “Dat sluit prima aan op de wens om de bezoekers van dit strand een toiletvoorziening te bieden. De combinatie met een passende horecavoorziening op deze plek maakt het geheel nog aantrekkelijker.”

Verplaatsing Bestevaer

Watersportvereniging Bestevaer moet hiervoor zijn huidige plek aan de Vooroever afstaan, omdat de catamarans precies staan op de ideale locatie voor een strandpaviljoen. Lange tijd is discussie geweest over de nieuwe plek voor Bestevaer. Na veel politiek debat is uiteindelijk gekozen voor de locatie die eerder al de meest geschikte leek en ook door de klankbordgroep werd geadviseerd.

“Formeel gezien is het Recreatieschap Westfriesland vrij om te besluiten over de Vooroever en de gemeente is als vergunningverlener alleen gebonden aan het bestemmingsplan. Toch is voor een traject gekozen waarin bewoners en gebruikers actief zijn betrokken. Wensen en belangen van alle betrokken partijen zijn niet altijd hetzelfde, maar zijn wel alle meegewogen in de uiteindelijke keuze”, aldus het bericht van het recreatieschap en de gemeente Medemblik.

Links onder zandstrandje nieuwe locatie Bestevaer en rechts midden nieuwe locatie Paviljoen. Afbeelding Google Earth

Keuze locatie

“De zeilvereniging en het paviljoen samen op de oude plek van Bestevaer is niet mogelijk. Doorslaggevende aspecten bij de uiteindelijke keuze waren de veiligheid en de beschikbare oppervlakte. Als Bestevaer op een locatie aan de kant van het nieuwe strand zou blijven, zou de ongewenste situatie waarbij zeilboten tussen de zwemmers doorvaren blijven bestaan. De verwachting is dat de komst van het strandpaviljoen tot een toename van recreanten leidt. Daarmee groeit het aantal zwemmers en neemt de kans op gevaarlijke situaties toe. Door de verplaatsing van Bestevaer wordt het mogelijk de zwemzone te scheiden van vaarverkeer.”

 

Planning

Eind april hopen we de kabels en leidingen te leggen, zodat in de loop van mei het strandpaviljoen klaar kan zijn voor de gasten. De werkzaamheden voor de nieuwe locatie van Bestevaer starten nu op korte termijn. Als strandpaviljoen is het oog gevallen op een bestaand gebouw welke nu nog op het Noordzeestrand staat.

 

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post