Structuurschets Westfriesland: ‘Een dijk van een regio’

Reactie(s)

WESTFRIESLAND – De zeven Westfriese gemeenten willen tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland horen. Om die ambitie te bereiken hebben de colleges van B en W van de regio de structuurschets ‘Een dijk van een regio’ opgesteld. Het doel: ruimte bieden aan initiatieven die Westfriesland versterken.

De zeven Westfriese gemeenten willen tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland horen. Om die ambitie te bereiken stelden de colleges van B en W van de regio de structuurschets ‘Een dijk van een regio’ op.

Ruimte voor initiatieven

“We hebben als regio de lat hoog gelegd. En terecht, want er zijn hier volop kansen,” legt de Hoornse wethouder Ben Tap uit. “Maar om die ambitie ook waar te maken hebben we niet alleen elkaar nodig, maar ook anderen die initiatief nemen. De structuurschets is vooral een uitnodiging aan initiatiefnemers, ondernemers en bewoners om samen met ons de toekomst van Westfriesland vorm te geven en te versterken. Wij proberen hen te inspireren. Aan de ene kant door zelf aan de slag te gaan. En aan de andere kant door initiatiefnemers een idee te geven van wat de mogelijkheden van en in onze regio zijn.”

Eigen kracht

Wethouder van Stede Broec Bart Nootebos deelt deze mening: “De grootste kracht van Westfriesland is Westfriesland zelf. Een regionale woning- en arbeidsmarkt, een sterke ondernemersgeest, een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en een regionaal gewortelde economie. Westfriesland doet het vooral op eigen kracht.”

‘Verbeelde kansen’

“In de structuurschets staan vijf arrangementen, die een uitnodiging vormen voor initiatiefnemers, privaat en maatschappelijk,” vertelt Hans Tigges wethouder van de gemeente Medemblik. “Zie het als ‘verbeelde kansen”. Iedereen die hieraan wil bijdragen kan zich bij ons melden. Wij gaan ervoor en stemmen ons beleid en regionale projecten hier op af”. Onder de noemers Kustland, Experimenteerlandschap, Agribusiness-landschap, Het Westfriese Leven en Transformatielandschap schetsen de gemeenten de ruimte voor initiatieven op het gebied van wonen, werken, recreatie en toerisme. Ook laten de gemeenten zien wat zij zelf op deze gebieden al doen of nog gaan ondernemen.

Westfriese raden aan zet

De komende weken buigen de Westfriese gemeenteraden zich over de structuurschets. De structuurschets is dan naar verwachting in februari 2017 definitief. De structuurschets is een kader waarbinnen de colleges samen beleid en plannen kunnen uitwerken, economisch, ruimtelijk en sociaal.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post