Zeven actieve inwoners Stede Broec onderscheiden

Reactie(s)
GROOTEBROEK – Op woensdag 26 april reikte burgemeester van Beek in de Oude Kerk te Grootebroek een lintje uit aan zeven inwoners van Stede Broec die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd.

Mevrouw M.A.G. (Riet) Reijn-Arends (74) uit Lutjebroek ontving een lintje voor haar vrijwillige werkzaamheden bij onder andere:
•    EHBO-vereniging Stede Broec als bestuurslid, docent en EHBO’er tussen 1974 en 1994
•    Stichting Hulpnet te Lutjebroek, waar zij sinds 1984 telefoniste is
•    De Zonnebloem afdeling Lutjebroek hier zet mevrouw Reijn-Arends zich sinds 1992 met name in voor het ondersteunen van gasten met een fysieke beperking
•    Seniorenraad Stede Broec, waar zij sinds 1995 diverse activiteiten ontplooit

De heer J.N.M.(Johan) Schilder (70) uit Bovenkarspel kreeg een lintje voor zijn inzet bij onder andere:
•    Het Sint-Nicolaas Comité in Lutjebroek, waar hij tussen 1975 en 2002 vrijwilliger en penningmeester was
•    Voetbalvereniging de Zouaven, waar hij tussen 1984 en 2009 trainer en coach was en het clubblad bezorgde
•    De Ronde van de Bakkerstraat, de heer Schilder leverde een bijdrage aan de organisatie van dit evenement tussen 1995 en 2015 als vrijwilliger en voorzitter

De heer N.J. (Nico) Konijn (80) uit Lutjebroek werd gedecoreerd voor zijn inzet bij:
•    Hertenkamp van Stichting Park de Woid waar hij van 1993 tot 2012 de dieren verzorgde en het hertenkamp onderhield
•    Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek, hier biedt hij sinds 1993 hulp bij het ontbijt in de huiskamers. Ook is hij koster en betrokken bij de herdenkingsvieringen die gehouden worden
•    Parochie Heilige Nicolaas in Lutjebroek, sinds 1986 lid van de parochieveiling en sinds 1996 collectant
•    Dorpsblad de Cirkel, de heer Konijn bezorgt het blad sinds 2001

Mevrouw L. (Lamy) Eeken-Beekhuis uit Bovenkarspel (66) ontving een lintje voor haar inzet bij:
•    Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum als lid (sinds 1995) en secretaris (sinds 2003) Schakel tussen bestuur van de Vriendenvereniging en beroepskrachten van het Zuiderzeemuseum. Benoemd tot erelid in 2016
•    Schokkervereniging, waar zij bestuurslid was van 1999-2008. Het doel van de vereniging is in stand houden c.q. wekken en bevorderen van belangstelling voor het eiland Schokland
•    De kerkenraad, tussen 1980 en 1993 en als ouderling van de Hervormde Kerk in Bovenkarspel

De heer A.W.J. (Ton) Leijen uit Bovenkarspel (65) heeft diverse vrijwillige activiteiten ontplooid bij onder andere:
•    Algemeen Christelijke Politiebond, als actief lid in diverse functies sinds 1973
•    Tafeltennisvereniging Berkhout, oprichter, voorzitter en trainer van 1980-1986
•    Hengelsportvereniging De Vrolijke Visser/Het Grootslag Bovenkarspel vanaf 1990 als actief lid, vice-voorzitter en voorzitter en bezorger van het clubblad Pampus

Mevrouw C.C.M. (Corry) Klein-Bakker (66) uit Grootebroek ontplooide diverse vrijwillige activiteiten onder andere bij:
•    Stichting Pax Kinderhulp, waar zij sinds 1980 gastouder is in vakantieperiodes voor kinderen uit Berlijn in uitzichtloze situaties
•    Taaipop, sinds 1996 verzorgt zij daar onder andere maaltijden voor de bandleden en de garderobe
•    De Zonnebloem afdeling Grootebroek, hier begeleidt zij activiteiten, bezoekt ouderen en zieken en verkoopt loten, actief in de commissie ter voorbereiding op 65-jarig bestaan. Bij de Zonnebloem afdeling Bovenkarspel heeft zij van 1976 tot 2015 gecollecteerd

De heer H.F. (Henk) Greebe (64) uit Grootebroek zet zich in bij
•    Dienst Regionale Recherche van de Eenheid te Amsterdam waar hij actief is in de bedrijfshulpverlening en sinds 2011 betrokken is bij het jaarlijkse feest voor kinderen met een beperking dat politie, ambulancedienst en brandweer organiseren
•    Voetbalvereniging KGB in Bovenkarspel, hier draaide de heer Greebe bardiensten en verrichtte hij tussen 1990 en 1995 hand- en spandiensten
•    Het Rode Kruis, afdeling West-Friesland, waar hij sinds 1993 fungeert als EHBO’er bij evenementen en diverse andere functies vervult

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post