Gedeputeerde Staten NH akkoord met windpark Westfrisia

Reactie(s)

HAALREM – Gedeputeerde Staten (GS) hebben het provinciale inpassingsplan voor windpark Westfrisia vastgesteld. Het plan voor het windpark voldoet volgens de provincie aan alle gestelde kaders en de wettelijke milieueisen. Begin februari nemen Provinciale Staten (PS) een definitief besluit over het plan.

De provincie ziet in windpark Westfrisia een belangrijke bijdrage aan het doel om in Noord-Holland 2020 685,5 mW duurzame energie te verkrijgen uit wind op land. Het beoogde windpark Westfrisia omvat 5 windturbines en ligt ten noorden van de N302 tussen de woonkernen Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West in de gemeente Medemblik.

‘enkele kleine aanpassingen’

De behandeling van de aanvraag voor Windpark Westfrisia is in 2013 gestart. Het ontwerp inpassingsplan Westfrisia heeft onlangs ter inzage gelegen. Daaruit zijn 77 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen geven aanleiding tot enkele kleine aanpassingen in het provinciale inpassingsplan.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend en het niet eens zijn met de besluiten, kunnen later in het proces een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Als PS instemmen met het plan voor het windpark,  start de bouw in 2018.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post